FinD - Vsebinsko kazalo
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Register Find-INFO vsebin > I.3.k. Obračun dohodnine > 2007
 

Register davčno-finančnih vsebin

< Nazaj na seznam

I. Davčni članki in nasveti

I.3. Dohodnina

I.3.k. Obračun dohodnine

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 17 (od skupaj 17)
Naslovnica

Napoved za odmero dohodnine za leto 2005

6.12.2007

Obračun dohodnine

KDO je zavezanec za dohodnino#&#KDAJ mora zavezanec vložiti napoved za odmero dohodnine#&#VLOGA - obrazec in navodilo#&#INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE#&#PRILOGE k obrazcu napovedi za odmero dohodnine#&#KJE IN KAKO vložiti napoved za odmero dohodnine#&#SANKCIJE Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če v nasprotju z zakonom ne vloži davčne napovedi. Z globo od 400 do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če v davčni napovedi navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke in s tem spravi davčni organ v zmoto. ODMERA DOHODNINE (ODLOČBA)#&#VROČANJE ODLOČBE O ODMERI DOHODNINE Odločba o odmeri dohodnine se vroča z navadno vročitvijo. Šteje se, da je vročitev opravljena 20. dan od dneva odpreme. Podatek, kdaj je datum odpreme odločbe, bo zapisan na kuverti, v kateri bo odločba poslana zavezancem, da si bodo lahko zavezanci sami izračunali, kdaj se bo štelo, da je bila odločba vročena. Le v primeru, da zavezanec ne plača davka v roku, se mu odločba vroči z osebno vročitvijo, po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku. PLAČILO IN VRAČILO DOHODNINE#&#PRITOŽBA Zoper odločbo, ki jo je izdal organ prve stopnje (davčni organ), je dovoljena pritožba na Ministrstvo za finance v 15 dneh od dneva vročitve odločbe. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri pristojnem davčnem uradu, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register ob vložitvi napovedi. Pri tem je treba opozoriti, da vložitev pritožbe ne zadrži izvršitve odločbe. To pomeni, da mora zavezanec davek plačati, drugače bo davčni organ po poteku 30-dnevnega roka za prostovoljno plačilo kljub vloženi pritožbi davek izterjal. TAKSA#&#DAVČNA IZVRŠBA Zoper dolžnika, ki zapadlega davka ne plača v predpisanem roku, se začne postopek davčne izvršbe z izdajo sklepa o davčni izvršbi. POJASNILAKDO je zavezanec za dohodnino Napoved za odmero dohodnine morajo vložiti zavezanci, ki so bili v letu 2005 rezidenti Republike Slovenije. To so v prvi vrsti tisti, ki
Naslovnica

Napoved za odmero dohodnine za leto 2006

6.12.2007

Obračun dohodnine

PREDIZPOLNJENA NAPOVED za dohodnino za leto 2006#&#KDAJ mora zavezanec vložiti napoved za odmero dohodnine Davčni zavezanec, mora napoved za dohodnino za leto 2006 vložiti najpozneje do 30. aprila 2007. Če davčni zavezanec preneha biti rezident, mora vložiti napoved najpozneje do odhoda iz Slovenije, če odide iz Slovenije pred 30. aprilom 2007. Napoved vloži za obdobje davčnega leta, v katerem je bil rezident. VLOGA - obrazec in navodilo#&#INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Program za informativni izračun dohodnine bo objavljen od 16. 3. 2007 na spletni strani eDavki.Informativni izračun dohodnine za leto 2006#&#PRILOGE k obrazcu napovedi za odmero dohodnine#&#KJE IN KAKO vložiti napoved za odmero dohodnine#&#SANKCIJE Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če v nasprotju z zakonom ne vloži davčne napovedi. Z globo od 400 do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če v davčni napovedi navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke in s tem spravi davčni organ v zmoto. ODMERA DOHODNINE (ODLOČBA) Dohodnina mora biti odmerjena do 31. oktobra za preteklo leto#&#VROČANJE ODLOČBE O ODMERI DOHODNINE Odločba o odmeri dohodnine se vroča z navadno vročitvijo. Šteje se, da je vročitev opravljena 20. dan od dneva odpreme. Podatek, kdaj je datum odpreme odločbe, bo zapisan na kuverti, v kateri bo odločba poslana zavezancem, da si bodo lahko zavezanci sami izračunali, kdaj se bo štelo, da je bila odločba vročena. Le v primeru, da zavezanec ne plača davka v roku, se mu odločba vroči z osebno vročitvijo, po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku. PLAČILO IN VRAČILO DOHODNINE Vračilo dohodnine Preveč plačana dohodnina bo zavezancu nakazana na račun, če je v napovedi za odmero dohodnine vpisana številka transakcijskega (osebnega) računa s šifro banke oziroma hranilnice. S posebno nakaznico bo davčni organ vrnil preveč plačano akontacijo dohodnine tistim zavezancem, ki niso navedli računa a
Naslovnica

Določanje zavarovalnih osnov za leto 2006

6.12.2007

Obračun dohodnine

A. Obračun davka zadeva celotno davčno leto (od 1. 1. do 31. 12. 2005)V skladu z določbo 209. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-1 (Uradni list RS, št. 104/05 - UPB3) se osnova za plačilo prispevkov za socialno varnost za samozaposlene določi glede na doseženi dobiček zavarovanca, v katerem niso upoštevani obračunani prispevki za obvezno zavarovanje ter znižanje in povečanje davčne osnove, razen razlike v obrestih, v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino. Uvrstitev v zavarovalno osnovo se določi na podlagi zadnjega obračuna akontacije doh
Naslovnica

Obračun davčni odtegljajev

FinD-INFO članki, 30.10.2007

Obračun dohodnine

FinD-INFO članki, 30.10.2007Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov iz delovnega razmerja ureja 127. člen Zakona od dohodnini (ZDoh-2), ki določa, da se mesečna akontacija dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja plača od dohodka doseženega pri glavnem delodajalcu v višini 1/12 dohodka ob upoštevanju davčne lestvice (122. čl...
Naslovnica

Odmera dohodnine

FinD-INFO članki, 30.10.2007

Obračun dohodnine

FinD-INFO članki, 30.10.2007V skladu s 109. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2) se dohodnina plača na osnovi ugotovljene letne davčne osnove. Letna davčna osnova rezidenta je vsota davčnih osnov od dohodka iz zaposlitve, dohodka iz dejavnosti, dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, dohodka iz oddajanja pr...
Naslovnica

Izračun povprečenja dohodkov po ZDoh-2

18.9.2007

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 4210-379/2007, 18. 9. 2007#&#Primer 1 (dohodki iz delovnega razmerja):Pojasnilo DURS, št. 4210-379/2007, 18. 9. 2007 Po določbi 120. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06) in 11. člena Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 126/03) se lahko dohodnina od nekaterih dohodkov odmeri po posebej izračunani individualni povprečni stopnji zavezanca. Na podlagi navedene zakonodaje so trije različni načini izračuna dohodnine z upoštevanjem individualne povprečne stopnje zavezanca, ki jih v nada
Naslovnica

Stopnje dohodnine in davčne olajšave za leto 2005

22.2.2007

Obračun dohodnine

Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje 549.400 tolarjev letno.Stopnje dohodnine so za davčno leto 2005 določene v 134. členu: Če znaša neto letna davčna osnova v tolarjih Znaša dohodnina v tolarjih Nad Do 1.300.000 16 % 1.300.000 2.540.000 208.000 +33 % nad 1.300.000 2.540.000 5.140.000 617.200 +38 % nad 2.540.000 5.140.000 10.330.000 1.605.200 +42 % nad 5.140.000 10.330.000 3.785.000 +50 % nad 10.330.000 Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, ki ga izplača glavni delodajalec, se za davčno leto 2005 uporabijo stopnje dohodnine in lestv
Naslovnica

Posebne davčne olajšave za vzdrževane družinske člane

22.2.2007

Obračun dohodnine

Uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2007 (30. 11. 2007) Ključna vprašanja in odgovori v zvezi z vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2007 (30. 11. 2007) Starostna meja kot pogoj za priznanje olajšave po Zakonu o dohodnini (23. 10. 2007) Študent kot vzdrževani družinski član (18. 9. 2007) Lastni dohodki vzdrževanih družinskih članov (19. 4. 2007) Vpra
Naslovnica

Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2007

22.2.2007

Obračun dohodnine

3. Posebne osebne olajšave:# Znaša dohodnina v Nad Do 6.800 16 % 6.800 13.600 1.088 + 27 % nad 6.800 13.600 2.924 + 41 % nad 13.600 Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, ki ga izplača glavni delodajalec, in od pokojnine, ki se izplačuje za mesečno obdobje, se za davčno leto 2007 uporabijo stopnje dohodnine in lestvica, preračunana na 1/12 leta. Če znaša neto mesečnadavčna osnova v Znaša dohodnina v
Naslovnica

Obračun davka od dohodkov pravnih oseb

22.2.2007

Obračun dohodnine

KDO predloži obračun#&#KDAJ mora zavezanec predložiti obračun#&#KJE IN KAKO predložiti obračun#&#VLOGA - obrazec in navodilo#&#PRILOGE k vlogi#&#TAKSA#&#SANKCIJE Zavezanec za obračun davka od dohodkov pravnih oseb je kaznovan za prekršek, če ne predloži obračuna davka ali ne predloži obračuna davka na predpisani način oziroma v predpisanih rokih. POJASNILAKDO predloži obračun Obračun mora poleg pravnih oseb domačega in tujega prava predložiti tudi združenje oseb po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti in ni zavezanec za dohodnino. Republika Slovenija, samoupravne lokalne skupnosti in Banka Slovenije niso zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb in jim torej ni treba predložiti obračuna. KDAJ mora zavezanec predložiti obračun Zavezanec za davek od dohodkov pravnih oseb mora predložiti obračun davka od dohodkov pravnih oseb (davčni obračun)
Naslovnica

Obravnava kmetijskih subvencij pri odtegovanju akontacije dohodnine

22.2.2007

Obračun dohodnine

Vrsta subvencije Člen ZDoh-1 Vštevanje v davčno osnovo Stopnja davka Vrsta REK obrazca Oznaka za kontrolne podatke 1. Okoljska plačila in FADN, namenjena osnovni kmetijski in osnovni gozdarski dejavnosti 39. in46. točka 20. člena Oproščeno 80338038 2. Vse subvencije fizičnim osebam normirancem 3. in 4. odst. 35. čl., 45.a čl. 30 % 25 %1 REK-2a 2240 3. Subvencije v zvezi s pavšalno obdavčeno pridelavo vina ali oljčnega olja ali s čebelarstvom 45.b 100 % 25 % REK-2a 2400 4
Naslovnica

Dohodki iz premoženja in ZDoh-2

Pravna praksa, št. 5, 9.2.2007

Obračun dohodnine

, Pravna praksa, 5/2007Pojasnilo DURS, št. 4217-2/2006, 6. 12. 2006 Zavezanec navaja, da se z novim Zakonom o dohodnini (ZDoh-2) kaže problem v zvezi z zatečenim stanjem pri fizičnih osebah, ki oddajajo nepremičnine v najem.
Naslovnica

Pojasnilo v zvezi z delavci, napotenimi na delo v tujino

Pravna praksa, št. 5, 9.2.2007

Obračun dohodnine

, Pravna praksa, 5/2007Pojasnilo DURS, št. 42105-7/2007, 15. 1. 2007 V novem Zakonu o davčnem postopku (ZDavP-2)14 in Zakonu o dohodnini (ZDoh-2),15 ki se uporabljata od 1. januarja 2007, je obdavčitev dohodkov iz zaposlitve delavcev, napotenih na delo v tujino, ter odprava dvojnega obdavčevanja urejena kot sledi v nad...
Naslovnica

Priznavanje stroškov za delo v tujini po ZDoh-2

Pravna praksa, št. 5, 9.2.2007

Obračun dohodnine

, Pravna praksa, 5/2007Pojasnilo DURS, št. 4210-37/2007, 24. 1. 2007 V novi Zakon o dohodnini (ZDoh-2)9 je vnesena pravna podlaga, na podlagi katere lahko zavezanci, zaposleni v tujini, uveljavljajo zmanjšanje davčne osnove za stroške prehrane med delom in stroške prevoza na delo in z dela, pod pogoji in do višine, kot...
Naslovnica

Izdelava spletne strani za ameriško podjetje

Pravna praksa, št. 4, 1.2.2007

Obračun dohodnine

, Pravna praksa, 4/2007Pojasnilo DURS, št. 4210-1175/2006-1, 14. 12. 2006 * Če fizična oseba (rezident Slovenije) opravi storitev oziroma spletno stran za naročnika, ki je podjetje iz ZDA, ali je to dohodek, dosežen s posameznim poslom? Razmerje je neodvisno, med naročnikom in izvajalcem je sklenjena avtorska pogodb...
Naslovnica

Davčna obravnava pokojnin OZN

Pravna praksa, št. 2, 18.1.2007

Obračun dohodnine

, Pravna praksa, 2/2007Pojasnilo DURS, št. 4210-1157/2006, 4. 12. 2006 Kot sodnik Mednarodnega kazenskega sodišča za Ruando je v skladu s predpisi OZN po dopolnjenih treh letih pridobil pravico do pokojnine OZN, ki jo prejema s sedeža OZN v New Yorku na svoj osebni račun pri banki v Sloveniji.
Naslovnica

Davčna reforma – korak v pravo smer, a premajhen

Pravna praksa, št. 1, 11.1.2007

Obračun dohodnine

mag. Boštjan Petauer, Pravna praksa, 1/2007mag. pravnih znanosti, BDO EOS Svetovanje Potem ko je Vlada Republike Slovenije v letu 2005 izvedla nujne popravke davčne zakonodaje (zlasti zakona o dohodnini), ki jo je malo pred odhodom z oblasti (kljub mnenju stroke, naj z njo še počaka in jo raje pripravi temeljiteje) pripravila prejšnja ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Davčni članki in komentarji(8) Mnenja in pojasnila FURS(9)

Datum objave

< Vsi
2007(17)
> Januar(2) > Februar(9) > September(1) > Oktober(2) > December(3)