FinD - Vsebinsko kazalo
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Register Find-INFO vsebin > I.3.g. Dohodek iz kapitala in naložb
 

Register davčno-finančnih vsebin

< Nazaj na seznam

I. Davčni članki in nasveti

I.3. Dohodnina

I.3.g. Dohodek iz kapitala in naložb

Stran 1 / 9
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 217)
Naslovnica

Pripoznanje prihodkov ob prodaji nepremičnine

FinD-INFO članki, 26.6.2019

Dohodek iz kapitala in naložb

FinD-INFO članki, 26.06.2019Prejeli smo vprašanje naročnice, ki navaja da je njena stranka ugotavlja davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. To, po navedbah naročnice pomeni, da njena stranka ne sme prekoračiti 50.000 EUR prihodkov letno. Naročnica nadalje navaja, da je podjetnik kupil stanovanje in ga naprej prodal, in sicer preko s.p.
Naslovnica

Do konca februarja je treba napovedati tudi dohodke od obresti

FinD-INFO članki, 4.2.2019

Dohodek iz kapitala in naložb

FinD-INFO članki, 04.02.2019V skladu s 15. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2) so z dohodnino obdavčeni dohodki fizičnih oseb, ki so bili pridobljeni oziroma doseženi v davčnem letu, ki je enako koledarskemu letu in za katere ZDoh-2 ne določa, da so plačila dohodnine oproščeni.
Naslovnica

Nadzor FURS glede pridobitve lastnega poslovnega deleža družbe

Pravna praksa, št. 24-25, 21.6.2018

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2018Finančna uprava RS na področju pridobitve lastnih poslovnih deležev v družbah zaznava visoko tveganje, zato je v letu 2018 načrtovan povečan obseg davčno inšpekcijskih nadzorov. V do sedaj izvedenih nadzorih je bilo dodatno obračunanih več kot 2.9 milijonov evrov davčnih obveznosti. Nadzoru se lahko poslovni subjekti izognejo s predložitvijo samoprijave.
Naslovnica

Davčna obravnava dohodkov iz poslovanja s kriptovalutami

Pravna praksa, št. 11, 22.3.2018

mag. Dominik Kuzma, Pravna praksa, 11/2018Leto 2017 si bomo zapomnili po različnih stvareh, marsikdo po tem, da je tega leta prvič slišali za kriptovalute (tudi virtualne valute ali posplošeno bitcoini) oziroma za tehnologijo blockchain, na kateri temeljijo kriptovalute. Razlog za nedavno seznanitev s tehnologijo, ki je sicer stara več kot deset let, pa je, da so leta 2017 številni v Sloveniji prek trgovanja s kriptovalutami zaradi bistvenega naraščanja njihove vrednosti iz njih ustvarili dohodke. V tem prispevku se ukvarjam zlasti z davčno obravnavo dohodkov fizičnih oseb in deloma pravnih oseb, ki se nanašajo na poslovanje s kriptovalutami, ob strani pa puščam vidik davka na dodano vrednost (DDV).
Naslovnica

Obračun davka od dividend letos po novem

FinD-INFO članki, 14.7.2017

Dohodek iz kapitala in naložb

FinD-INFO članki, 14.07.2017Prihaja čas skupščin in s tem tudi izplačila dividend po sklepu skupščine. Čeprav prejemniki dividend ne bodo čutili sprememb, ki jih je prinesla zadnja novela Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2J), pa velja delničarje vendarle seznaniti s spremembami pri obračunu davčnega odtegljaja.
Naslovnica

Prodaja premičnin

FinD-INFO članki, 29.12.2016

Dohodek iz kapitala in naložb

FinD-INFO članki, 29.12.2016Lastnik in direktor podjetja je kot fizična oseba kupil večjo količino blaga (žarnice, kupljene na dražbi stečaja). Zdaj bi rad te žarnice kot fizična oseba prodal v svoje podjetje po višjih cenah (ali mora cenitev opraviti sodni cenilec?).
Naslovnica

Prihaja čas za prijavo obresti, dividend ali kapitalskih dobičkov

FinD-INFO članki, 2.2.2016

Dohodek iz kapitala in naložb

FinD-INFO članki, 02.02.2016Tudi letos morajo davčni zavezanci do konca februarja predložiti davčnemu organu napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, razen davčnega zavezanca, ki je nerezident.
Naslovnica

Kapitalski dobički ob zaprtju družbe

FinD-INFO članki, 23.6.2015

Dohodek iz kapitala in naložb

FinD-INFO članki, 23.06.2015Podjetje, ki je v Sloveniji odprto tri leta, bi radi zaprli po skrajšanem postopku. Nima ne obveznosti ne terjatev, nima več osnovnih sredstev, vendar nas zanima, kaj se zgodi z denarnimi sredstvi, ki so ostali na transakcijskem računu (npr. ostane 12.000 evrov od zadnje prodaje osnovnega sredstva).
Naslovnica

Odmera dohodnine od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine - stroški dela v lastni režiji ne zvišujejo vrednosti nepremičnine ob pridobitvi

FinD-INFO članki, 12.2.2015

Dohodek iz kapitala in naložb

FinD-INFO članki, 12.02.2015Če se pri prodaji nepremičnine ustvari dobiček, je treba po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) od tega dobička plačati davek. V tem prispevku predstavljam aktualno stališče Vrhovnega sodišča RS, sprejeto v zadevi X Ips 20/2013 z dne 11. 12. 2014, glede vprašanja, kateri stroški se upoštevajo kot priznani...
Naslovnica

Vpliv lastnega deleža družbe na izračun vrednosti poslovnega deleža družbenika ob pridobitvi

FinD-INFO članki, 6.1.2015

Dohodek iz kapitala in naložb

FinD-INFO članki, 06.01.2015V zvezi z obdavčitvijo dobička iz kapitala po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2), ki nastane pri prodaji poslovnih deležev v družbah z omejeno odgovornostjo, se v praksi pri izračunu davčne osnove pogosto pojavi problem ugotavljanja vrednosti kapitala ob pridobitvi.
Naslovnica

Posledice razveljavitve ureditve obdavčevanja dividend v osebnih družbah za odprte postopke

FinD-INFO članki, 13.10.2014

Dohodek iz kapitala in naložb

FinD-INFO članki, 13.10.2014Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti z odločbo št. U-I-175/11 z dne 10. 4. 2014 odločilo, da se razveljavijo besedilo tretjega odstavka 90. člena, ki se glasi "ter pripisom dobička kapitalskemu deležu družbenika", 9. točka 95. člena in šesti odstavek 98. člena Zakona o dohodnini (v...
Naslovnica

Odločba Ustavnega sodišča o razveljavitvi dela tretjega odstavka 90. člena, 9. točke 95. člena in šestega odstavka 98. člena Zakona o dohodnini

29.4.2014

Pojasnilo DURS, št. 4210-4984/2014-2, 29. 4. 2014V Uradnem listu Republike Slovenije številka 29, z dne 25. 4. 2014, je bila objavljena odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije številka U-I-175/11-12, z dne 10. 4. 2014, s katero se besedilo tretjega odstavka 90. člena, ki se glasi »ter pripisom dobička kapitalskemu deležu družbenika«, 9. točka 95. člena in šesti odstavek 98. člena ZDoh-2 razveljavijo. Točka 9 95. člena in šesti odstavek 98. člena ZDoh-2 se uporabljata pri obdavčevanju dohodka iz kapitala, če je bila davčna obveznost, teme
Naslovnica

Davčna obravnava obresti iz potrdila o vlogi

28.2.2014

Pojasnilo DURS, št. 4210-11891/2013, 28. 2. 2014Zavezanec navaja, da je potrdilo o vlogi bančni produkt, ki je izdan v materializirani obliki in ga trži večina bank v Sloveniji. Potrdilo o vlogi ima naslednje značilnosti.Izdano je na ime.Izda se kot tiskana listina na celoten znesek vpisa oziroma v apoenih, kot jih ob vpisu določi vpisnik. Posamezni vpis je možno razdeliti na največ deset apoenov.Pravica se prenaša z indosamentom.Obresti se praviloma obračunavajo letno na linearen način.Obrestne mere za potrdilo o vlogi so praviloma fiksne.Iz
Naslovnica

Kapitalski dobički bodo letos obdavčeni že po višji davčni stopnji

FinD-INFO članki, 3.2.2014

Dohodek iz kapitala in naložb

FinD-INFO članki, 03.02.2014Čeprav se Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) izvaja že od 31. maja 2012, pa bodo letos kapitalski dobički in izvedeni finančni instrumenti, ki so bili odsvojeni v manj kot 5 letih, prvič obdavčeni z višjo davčno stopnjo.
Naslovnica

Preoblikovanje iz d. n. o. v d. o. o. in odtujitev deleža

FinD-INFO članki, 3.1.2014

Dohodek iz kapitala in naložb

FinD-INFO članki, 03.01.2014Imam d. n. o., ki bi ga želela še letos preoblikovati v d. o. o.
Naslovnica

Davčna obravnava poslovanja z virtualno valuto po ZDoh-2 in ZDDPO-2

23.12.2013

Pojasnilo DURS, št. 4210-11634/2013, 23. 12. 2013Davčna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju: DURS) je prejela vprašanja davčnih zavezancev, ki se nanašajo na davčno obravnavo poslovanja z bitcoin virtualno valuto. Ker davčna zakonodaja ne vsebuje posebnih določb, ki bi urejale davčno ureditev poslovanja z virtualnimi valutami, smo z navedeno problematiko seznanili Ministrstvo za finance in zaprosili za njihovo mnenje. Pojasnilo Ministrstva za finance, ki se nanaša tudi na davčno obravnavo tovrstnega poslovanja po Zakonu o davku od dohod
Naslovnica

Obdavčitev kapitalskih dobičkov pri prodaji deleža

FinD-INFO članki, 24.10.2013

Dohodek iz kapitala in naložb

FinD-INFO članki, 24.10.2013V enoosebni družbi, ki je bila ustanovljena 10. 5. 1993, ima lastnica 100-odstotni delež kapitala. Odločila se je, da proda lastninski delež od 10 do 20 odstotkov. Celoten kapital na dan 1. 1. 2006 je 26.000,00 evrov, na dan 1. 1. 2012 pa 40.000,00 evrov.
Naslovnica

Davčna obravnava opustitve vrednostnih papirjev

14.6.2013

Dohodek iz kapitala

Pojasnilo DURS, št. 42153-467/2013-01-600-02, 14. 6. 2013V Uradnem listu RS, št. 69/12, z dne 14. 9. 2012, so bila objavljena Pravila poslovanja KDD (v nadaljevanju: Pravila), ki so se pričela uporabljati 12. 11. 2012. Pravila v 51. členu uvajajo opustitev vrednostnih papirjev, ki pomeni imetnikovo nepreklicno in trajno odpoved tem vrednostnim papirjem in vsem pravicam, ki izhajajo iz njih. Za opustitev vrednostnih papirjev imetnik ni upravičen do nikakršnega nadomestila. Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 9/12 Odl.US, 24/12, 30/12, 40
Naslovnica

Prodaja poslovnega deleža fizične osebe in prodaja lastnega poslovnega deleža družbe

FinD-INFO članki, 28.2.2013

Dohodek iz kapitala in naložb

FinD-INFO članki, 28.02.2013Če se z deleži družbe ne trguje na organiziranem trgu, je najlažje s cenitvijo določiti primerljivo tržno ceno kapitala.
Naslovnica

28. februar je rok za oddajo napovedi od doseženih obresti in kapitalskih dobičkov

FinD-INFO članki, 13.2.2013

Dohodek iz kapitala in naložb

FinD-INFO članki, 13.02.2013Napoved od doseženih obresti ter dobičkov od prodaje vrednostnih parirjev, deležev in izvedenih finančnih instrumentov morajo davčni zavezanci predložiti preko sistema eDavki, ob izpolnjevanju določenih pogojev pa po pošti.
Naslovnica

Obdavčitev družbenikov komanditne družbe

17.10.2012

Dohodek iz kapitala

Pojasnilo DURS, št. 4210-8071/2012-3 01-610-00, 17. 10. 2012Dobiček komanditne družbe (v nadaljevanju: k.d.), ki se pripiše kapitalskemu deležu komplementarja ali komanditista ali se izplača komanditistu, se obdavči kot dividenda skladno s tretjim odstavkom 90. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 24/12, 30/12, 40/12-ZUJF in 75/12). Pojasnilo glede obdavčitve družbenikov družbe z neomejeno odgovornostjo s številko 4210-151/2010, z dne 16. 12. 2010, ki je objavljeno na spletni strani Davčne uprave Republike Slovenije, se lahk
Naslovnica

Obdavčitev prenosa nepremičnin kot stvarnega vložka

FinD-INFO članki, 6.6.2012

Dohodek iz kapitala in naložb

FinD-INFO članki, 06.06.2012Prenos nepremične v družbo kot stvarni vložek se ne obdavči, če je v tej nepremičnini imel zavezanec zadnja tri leta prebivališče in v njej prebival.
Naslovnica

Davčna obravnava dohodkov iz kuponskih obveznic in delnic (2. del)

Pravna praksa, št. 18, 10.5.2012

Dohodek iz kapitala in naložb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2012Pojasnilo DURS, št. 42153-569/2011-2, 14. december 2011 Delnice Davčna obravnava dohodkov, doseženih na podlagi delnic, z vidika ZDoh-2Dohodki, ki so doseženi na podlagi delnic, so najbolj pogosto dividende in dobički iz kapitala.
Naslovnica

Določanje davčne osnove pri odsvojitvi kapitala

FinD-INFO članki, 13.2.2012

Dohodek iz kapitala in naložb

FinD-INFO članki, 13.02.2012Davčna napoved dohodka iz kapitala mora temeljiti na realno določeni davčni osnovi, ki je osnova za obdavčitev.
Naslovnica

Kapitalski dobički pri prenosu vrednostnih papirjev v kapital druge družbe

FinD-INFO članki, 23.12.2011

Dohodek iz kapitala in naložb

FinD-INFO članki, 23.12.2011Pri prenosu vrednostnih papirjev je pomembna vsebina transakcije in ne le denarni tok.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 9 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Davčni članki in komentarji(85) Mnenja in pojasnila FURS(132)

Datum objave

2019(2) 2018(2) 2017(1) 2016(2)
2015(3) 2014(5) 2013(5) 2012(4)
2011(12) 2010(10) 2009(28) 2008(40)
2007(43) 2006(30) 2005(25) 2004(5)