FinD - Vsebinsko kazalo
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Register Find-INFO vsebin > I.3.e. Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti
 

Register davčno-finančnih vsebin

< Nazaj na seznam

I. Davčni članki in nasveti

I.3. Dohodnina

I.3.e. Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 66)
Naslovnica

Vračilo trošarine za energente, za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije v letu 2016

FinD-INFO članki, 13.1.2017

Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

FinD-INFO članki, 13.01.2017Finančna uprava je sporočila, da lahko fizične osebe do 30. 6. 2017 vlagajo zahtevke za vračilo trošarine za energente, porabljene za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije v letu 2016.
Naslovnica

Sklepi o davčni izvršbi: eVročanje podjetnikom za izterjavo dolga njihovih zaposlenih

FinD-INFO članki, 7.11.2016

Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

FinD-INFO članki, 07.11.2016V zvezi z eVročanjem je finančna uprava prejela nekaj vprašanj, ki se nanašajo na izterjavo davčnega dolga posameznikov, ki so zaposleni pri podjetnikih. V zvezi s tem je FURS podala pojasnilo, ki ga objavljamo v nadaljevanju.
Naslovnica

Z novim ZUKD-2 tudi nova metodologija izračuna katastrskega dohodka

FinD-INFO članki, 20.10.2016

Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

FinD-INFO članki, 20.10.2016V veljavi je nov Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-2), ki določa da se katastrski dohodek šteje kot ocena letnega dohodka iz kmetijske in gozdarske dejavnosti in je med drugim tudi podlaga za obdavčitev.
Naslovnica

Spremembe na področju obdavčitve dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

FinD-INFO članki, 14.10.2016

Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

FinD-INFO članki, 14.10.2016Novela ZDoh-2R bistveno spreminja 69. člen ZDoh-2 (splošno o dohodku iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti).
Naslovnica

Nove oprostitve dohodnine iz naslova kmetijske dejavnosti že za leto 2015

FinD-INFO članki, 2.9.2015

Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

FinD-INFO članki, 02.09.2015Novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2P), ki je začela veljati 25. julija 2015, prinaša predvsem spremembe pri obdavčitvi oz. oprostitvi plačila dohodnine od dohodkov iz naslova opravljanja osnovne kmetijske in osnovne gospodarske dejavnosti, kot jo določa 69. člen ZDoh-2 in katere dohodek se ugotavlja...
Naslovnica

Nove oprostitve dohodnine iz naslova kmetijske dejavnosti že za leto 2015

FinD-INFO članki, 24.8.2015

Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

FinD-INFO članki, 24.08.2015Novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2P), ki je začela veljati 25. julija 2015, prinaša predvsem spremembe pri obdavčitvi oz. oprostitvi plačila dohodnine od dohodkov iz naslova opravljanja osnovne kmetijske in osnovne gospodarske dejavnosti, kot jo določa 69. člen ZDoh-2 in katere dohodek se ugotavlja...
Naslovnica

Problematika knjigovodstva na kmetijah - upoštevanje subvencij za preteklo leto

24.3.2015

Pojasnilo FURS z dne 09.03.2015V zvezi z vprašanji davčnih zavezancev, kako knjigovodsko in za davčen namene izkazati prihodke iz naslova neposrednih plačil (plačilne pravice, proizvodno vezana plačila, izravnalna plačila, kmetijsko okoljska plačila itd.) v obračunu dohodnine od dohodkov kmečkih gospodinjstev, ki za davčne namene ugotavljajo dohodek na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih ali normiranih prihodkov. Kot problematična so bila izpostavljena neposredna plačila, dejansko izplačana v letu 2014, vendar za aktivnosti, ki so se izvajale v letu 2013. Mnenje zavezancev je bilo, da bi se morala taka plačila kot prihodek upoštevati v letu, na katero se nanašajo oziroma v primeru, da se jih upošteva v letu, v katerem so bile izplačane in to leto ni enako letu, v katerem so nastali stroški, povezani s temi prihodki, da se v letu izplačila priznajo tudi s subvencijo povezani stroški.
Naslovnica

Obravnava vlog po Zakonu o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 - posebnosti pri ugotavljanju KD in odpisu prispevkov

7.4.2014

Navodilo DURS, št. 4213-122/2014-3, 19. 3. 2014#&#Obvezna obnova gozda s sadnjo po ZUOPŽ#&#Sanitarna sečnjaNavodilo DURS, št. 4213-122/2014-3, 19. 3. 2014 Davčna uprava je glede na posebnosti pri postopanju pri obravnavi vlog kmetov, ki so zaradi žledu na območju Republike Slovenije, v obdobju od 30. januarja do 10. februarja 2014, utrpeli škodo, pripravila navodilo z namenom, da se prizadete davčne zavezance seznani z možnostjo uporabe določil 27. in 28. člena Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 - ZUOPŽ (Uradni list RS, št. 17/14), tako glede oprostit
Naslovnica

Določitev zavarovalne osnove za kmete - v letu 2014

7.4.2014

Pojasnilo DURS, št. 4213-131/2014-2, 7. 4. 2014Zavezanec sprašuje, kako se bo določila zavarovalna osnova za kmeta, ki vodi knjige po dejanskih prihodkih in odhodkih že v letu 2012 in 2013, oziroma, ali bo ta osnova določena na podlagi doseženega dobička v letu 2013 tako kot pri s.p., ali pa bo ta osnova določena na podlagi odločbe davčnega organa. Sprašuje tudi, ali bodo kmetje morali mesečno oddajati OPSVZ obrazec. Ob predpostavki, da se vprašanja nanašajo na zavezance - zavarovance po 17. členu ZPIZ-2* (kmetje, ki so obvezno pokojninsko i
Naslovnica

Kmetje in nov način ugotavljanja dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

20.2.2014

Pojasnilo DURS, št. 4230-687377/2013-2 z dne 12. 2. 2014V zvezi z vprašanjem davčnega zavezanca, ki se nanaša na način identifikacije za namene DDV davčnih zavezancev, nosilcev kmetijske dejavnosti, za katero so pričeli s 1. 1. 2014 ugotavljati dohodek na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, do tega datuma pa je bila kot predstavnik kmečkega gospodinjstva določena druga oseba, ki je bila iz tega naslova tudi identificirana za namene DDV, pojasnjujemo: Davčni organ davčne zavezance identificira na
Naslovnica

Kako bodo kmetje ravnali po novem?

FinD-INFO članki, 4.10.2013

Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

FinD-INFO članki, 04.10.2013Kmetijsko dejavnost definira kmetijski zakon kot gospodarsko panogo, ki obsega pridelovanje kmetijskih rastlin oz. živinoreje, storitev za rastlinsko pridelavo oz. živinorejo (razen veterinarskih storitev), pridelovanje netrajnih rastlin, gojenje trajnih nasadov, razmnoževanje rastlin, mešanega kmetijstva ter storitev za kmetijsko proizvodnjo in pripravo pridelkov.
Naslovnica

Pojasnilo v zvezi s knjigovodstvom na kmetiji po 1. 1. 2014

20.9.2013

Pojasnilo DURS, št. 4213-856/2013-2 01-610-03, 20. 9. 2013Zavezanec prosi za odgovore na vprašanja v zvezi z obveznim knjigovodstvom na kmetijah po 1. 1. 2014. Zanima ga: - na kakšen način lahko kmetje ugotovijo, ali presegajo mejni znesek 7.500 eurov skupnega dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnost in so dolžni 1. 1. 2014 ugotavljati davčno osnovo od tega dohodka na podlagi dejanskih prihodkov, - ali se tudi prejete subvencije štejejo v skupni dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti in - ali bo Davčna uprava Re
Naslovnica

Določitev dejanskega uporabnika kmetijskih in gozdnih zemljišč

22.5.2013

Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

Navodilo DURS, št.: 4213-440/2013-1 (01-610-03), 15. 5. 2013Navodilo DURS, št.: 4213-440/2013-1 (01-610-03), 15. 5. 2013 Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 24/12, 30/12, 40/12-ZUJF, 75/12 in 94/12) v osmem odstavku 69. člena določa, da se v primeru, če kmetijsko oziroma gozdno zemljišče uporablja oseba, ki nima pravice do uporabe teh zemljišč na podlagi pravnega naslova v zemljiški knjigi in zemljiškem katastru, lahko za namene obdavčitve dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti z dohodnino ta pravica pripiše
Naslovnica

Davčna obravnava nastanitve oziroma najema lokala s strani zaposlenih

FinD-INFO članki, 24.4.2013

Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

FinD-INFO članki, 24.04.2013Vprašanje:
Naslovnica

Določanje davčne osnove od dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti po novem

FinD-INFO članki, 18.4.2013

Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

FinD-INFO članki, 18.04.2013Dohodki fizičnih oseb, ki jih le ti dosegajo v okviru opravljanja kmetijske ali gozdarske dejavnosti so obdavčeni po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2), po katerem se v skladu z 69. členom ZDoh-2 uvrščajo fizične osebe, ki:
Naslovnica

Davčna obravnava dohodkov agrarne in pašne skupnosti – splošno pojasnilo (velja od 1. 1. 2013)

28.3.2013

Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4213-238/2013-1 01-610-03, 28. 3. 20131. OBDAVČITEV PO ZAKONU O DOHODNINI 1.1 Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti 1.1.1 Splošno o dohodku iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti 1.1.2 Načini obdavčitve dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti 1.2 Obdavčitev dohodkov iz kmetijske in gozdarske dejavnosti 1.3 Obdavčitev dohodkov iz oddajanja kmetijskih in gozdnih zemljišč v najem 2. OBDAVČITEV PO ZAKONU O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB 3. OBDAVČITEV PO ZAKONU O DAVK
Naslovnica

Delovanje strojnih krožkov in oprostitev po 26.členu ZDoh-2

27.3.2013

Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4213-227/2013-1 (01-610-03), 27. 3. 2013Z dnem izdaje tega pojasnila, se razveljavlja pojasnilo DURS, št. 4210-109/2010-2 z dne 28. 7. 2011. Novo pojasnilo v zvezi z delovanjem strojnih krožkov in pogoji za oprostitev plačila dohodnine od prejemkov iz medsosedske pomoči med kmetijskimi gospodarstvi v okviru strojnih krožkov je v nadaljevanju. Skladno s tem novim pojasnilom se za davčne namene ne omejuje več opravljanja storitev v okviru strojnih krožkov le med člani strojnih krožkov. V praksi se je namreč zaradi premalo jasnih in neus
Naslovnica

Dohodek iz kmetijske in gozdarske dejavnosti – splošno pojasnilo (velja od 1. 1. 2013 dalje)

20.3.2013

Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4213-224/2013-1 (01-610-03), 20. 3. 2013Dohodki, ki jih fizične osebe dosegajo v okviru opravljanja kmetijske ali gozdarske dejavnosti, so po Zakonu o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 24/12, 30/12, 40/12-ZUJF, 75/12 in 94/12) obdavčeni kot: A. dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ali B. dohodek iz dejavnosti. Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti je dohodek, ki je pridobljen z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na kmečkem gospodinjstvu. Za da
Naslovnica

Davčna obravnava dohodkov iz čebelarske dejavnosti v letu 2013

12.3.2013

Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4213-196/2013-1 (01-610-03), 12. 3. 2013Registracija čebelarske dejavnosti Po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008) se čebelarstvo (pridelava medu in čebeljega voska) uvršča pod rejo drugih živali z oznako A 01.490 in se šteje za kmetijsko dejavnost. Za čebelarstvo kot kmetijsko dejavnost pa se šteje tudi prodaja čebeljih družin, rojev, matic in prodaja drugih primarnih čebeljih pridelkov (npr. satja, matičnega mlečka, cvetnega prahu, surovega propolisa, čebeljega strupa). Glede na to, da je čebelarstvo kmetijska dejavnost, z
Naslovnica

Izračunavanje in plačevanje predhodne akontacije dohodnine od drugih dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti po 1. 1. 2013

7.1.2013

Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4213-35/2013-1 01-610-03, 7. 1. 2013V Uradnem listu RS, št. 94/12 sta bila 10. 12. 2012 objavljena Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (v nadaljevanju: ZDoh-2L) in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (v nadaljevanju: ZDavP-2F), ki sta prinesla spremembe pri izplačilu drugih dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti. V nadaljevanju navajamo splošno pojasnilo o pravilnem načinu izračunavanja in plačevanja predhodne akontacije dohodnine od drugih dohodkov iz osnovne kmetijs
Naslovnica

Obravnava čebelarske dejavnosti – za odmero 2011

14.5.2012

Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4213-435/2012-1, 14. 5. 2012Registracija čebelarske dejavnosti Po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008) se čebelarstvo (pridelava medu in čebeljega voska) uvršča pod rejo drugih živali z oznako A 01.490 in se šteje za kmetijsko dejavnost. Za čebelarstvo kot kmetijsko dejavnost pa se šteje tudi prodaja čebeljih družin, rojev, matic in prodaja drugih primarnih čebeljih pridelkov (npr. satja, matičnega mlečka, cvetnega prahu, surovega propolisa, čebeljega strupa). Glede na to, da je čebelarstvo kmetijska dejavnost, z
Naslovnica

Davčna obravnava dohodkov agrarne skupnosti

13.2.2012

Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4213-134/2012-1, 13. 2. 2012 1. OBDAVČITEV PO ZAKONU O DOHODNINI#. OBDAVČITEV PO ZAKONU O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB#.1.1 Splošno o dohodku iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti#.1.2 Načini obdavčitve dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti#&#a) Član agrarne skupnosti je fizična oseba, ki opravlja dejavnost#&#b) Član agrarne skupnosti je oseba z registrirano dopolnilno dejavnostjo na kmetiji#&#c) Član agrarne skupnosti je oseba, ki ugotavlja davčno osnovo od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi katastrskega dohodka in je član strojnega krožka#&#a)#&#b) Najemojemalec je pravna oseba oziroma fizična oseba, ki opravlja dejavnostPojasnilo DURS, št. 4213-134/2012-1, 13. 2. 2012 1. OBDAVČITEV PO ZAKONU O DOHODNINI 1.1 Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti 1.1.1 Splošno o dohodku iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti 1.1.2 Načini obdavčitve dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti 1.2 Obdavčitev dohodkov iz kmetijske in gozdarske dejavnosti 1.3 Obdavčitev dohodkov iz oddajanja kmetijskih in gozdnih zemljišč v najem 2. OBDAVČITEV PO ZAKONU O DAVKU OD DOH
Naslovnica

Obdavčitev drugih dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, izplačanih v letu 2011

12.1.2012

Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4213-48/2012-1, 12. 1. 2012Med druge dohodke iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti se v skladu s 70. členom Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, 13/11-UPB7) štejejo vsa plačila iz naslova ukrepov kmetijske politike in druga plačila iz naslova državnih pomoči, prejeta v zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (v nadaljevanju: kmetijske subvencije). Izjema velja za dohodke, povezane s kmetijsko in gozdarsko dejavnostjo, od katerih se dohodnina ne plača skladno s 26. člen
Naslovnica

Izplačila na podlagi razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja

14.11.2011

Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4213-665/2011-4, 14. 11. 2011Zavezanec prosi za odgovor na vprašanje, ali so subvencije, ki jih izplačuje občina kmetom za nakup kmetijske mehanizacije ter pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja, obdavčene z dohodnino, ali ne. Izplačila na podlagi javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja, subvencije za nakup trosilnika, obračalnika, sušilne naprave, novogradnje hleva, torej za nakup kmetijske mehanizacije, so oproščena plačila dohodnine, v pr
Naslovnica

Delovanje strojnih krožkov in oprostitev po 26. členu ZDoh-2

28.7.2011

Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4210-109/2010-2, 28. 7. 2011V tem dokumentu je navedeno splošno pojasnilo glede delovanja strojnih krožkov in pogojev za oprostitev plačila dohodnine od prejemkov iz medsosedske pomoči med kmetijskimi gospodarstvi v okviru strojnih krožkov. Delovanje strojnih krožkov Na podlagi 110. člena Zakona o kmetijstvu - ZKme-1 (Uradni list RS, št. 45/08) lahko strojne krožke, za medsosedsko pomoč med kmetijskimi gospodarstvi, ustanovijo fizične osebe za učinkovito rabo kmetijske in gozdne mehanizacije ter opreme, delovne sile in dru
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Davčni članki in komentarji(15) Mnenja in pojasnila FURS(51)

Datum objave

2017(1) 2016(3) 2015(3) 2014(3)
2013(10) 2012(3) 2011(9) 2010(1)
2009(2) 2008(3) 2007(11) 2006(12)
2005(5)