FinD - Vsebinsko kazalo
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Register Find-INFO vsebin > I.3.i. Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja
 

Register davčno-finančnih vsebin

< Nazaj na seznam

I. Davčni članki in nasveti

I.3. Dohodnina

I.3.i. Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

Stran 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 116)
Naslovnica

Davčna obravnava dohodkov študenta v tujini

FinD-INFO članki, 21.1.2016

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

FinD-INFO članki, 21.01.2016Študent, ki je redno vpisan na magistrski študij v Švici, bo opravljal prakso v tej državi. Pogodbo o opravljanju dela bo sklenil prek posrednika Polygate (www.polygate.ch).
Naslovnica

Davčni odtegljaj pri avtorskih pravicah

FinD-INFO članki, 13.6.2014

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

FinD-INFO članki, 13.06.2014Zanima nas obračun davčnega odtegljaja pri odkupu avtorskih pravic v tujini. Kdaj je treba in kdaj ni treba obračunati davčnega odtegljaja in po kateri stopnji?
Naslovnica

Informacija za slovenske rezidente, zaposlene pri tujem delodajalcu v tujini

Pravna praksa, št. 13, 3.4.2014

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2014Pojasnilo DURS, št. 4217-3052/2014-1, 13. marec 2014 Novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2M) s 1. januarjem 2014 ukinja olajšavo za čezmejne delovne migrante, ki je tem zavezancem za davek omogočala zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz delovnega razmerja
Naslovnica

Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja na dan 1. 1. 2014

26.3.2014

Pojasnilo DURS, št. 4217-3580/2014, 26. 3. 2014Posredujemo preglednico1 metod za odpravo dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja v skladu z veljavnimi mednarodnimi pogodbami (v nadaljevanju: MP) v letu 2014, pregled davčnih stopenj od dividend, obresti in dohodkov iz premoženjskih pravic po MP in seznam držav, za katere velja priznanje polnega odbitka dohodnine. 1. Preglednica metod za odpravo dvojnega obdavčevanja po veljavnih mednarodnih pogodbah o izogibanju dvojnega obdavčevanja (na dan 1. januar 2014) Zap. št. Država Objava v Uradne
Naslovnica

Dvojno obdavčeni obmejni delavci

Pravna praksa, št. 3, 23.1.2014

Jasmina A.-Tabaković, Pravna praksa, 3/2014Deseti informativni shod Civilne iniciative Apače (CI Apače), organiziran prvo soboto v letu 2014, bi lahko poimenovali tudi Slovenija v malem, saj so se ga množično udeležili dnevni delovni migranti z Gorenjske, Koroške, Štajerske in iz Prekmurja, ki si kruh služijo v sosednjih državah članicah EU. Razlog za množično udeležbo je sprememba Zakona o dohodnini (ZDoh-2M), s katero je zakonodajalec sledil odločbi Ustavnega sodišča in ukinil posebno osebno olajšavo za čezmejne delovne migrante, kar je bilo že predstavljeno. Tokratni prispevek prikazuje obdavčenje obmejnih delavcev z vidika nadnacionalnega prava.
Naslovnica

Informacija o novostih Protokola med Slovenijo in Švico o spremembah Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje, sklenjene med državama

16.12.2013

Pojasnilo DURS, št. 4217-12936/2013-1, 16. 12. 2013#&#REZIDENT#&#POSLOVNI DOBIČEK S Protokolom se v Konvencijo v celoti vnaša v izdaji Vzorčnega sporazuma OECD iz leta 2010 posodobljen 7. člen o poslovnem dobičku. Prejšnji člen, ki je vseboval sedem odstavkov, se skrči na štiri. Gre za prvo tovrstno posodobitev člena o poslovnem dobičku v konvencijah o izogibanju dvojnega obdavčevanja, ki jih sklepa Slovenija. V skladu z novo formulacijo člena je potrebno opraviti hipotetično razmejitev stalne poslovne enote in jo obravnavati, kot da gre za samostojno gospodarsko družbo ter na podlagi tega opraviti analizo funkcij, uporabljenih sredstev in prevzetih tveganj ter ji s pomočjo aplikacije metod za določanje transfernih cen oz. neodvisnega tržnega načela pripisati dobiček na smiselno primerljiv način, kot izhaja iz določb 9. člena o povezanih podjetjih. Osnovno načelo starega člena je sicer upoštevano tudi v novem členu, po katerem se dobički podjetja države pogodbenice obdavčijo samo v omenjeni državi, razen če podjetje posluje v drugi državi preko stalne poslovne enote v njej. V tem primeru se lahko dobiček podjetja, ki se pripiše stalni poslovni enoti v skladu z določbami drugega odstavka, obdavči tudi v drugi državi. Vendar se v novem drugem odstavku člena posebej poudari pripoznanje t.i. notranjih transakcij v podjetju (v angl. »dealings«), s čimer se jasneje določi, da je dobiček, ki se v vsaki državi pripiše stalni poslovni enoti, dobiček, za katerega bi se lahko pričakovalo, da bi ga imela, še posebej pri poslovanju z drugimi deli podjetja (pri t.i. notranjih transakcijah), če bi bila ločeno in neodvisno podjetje, ki opravlja enake ali podobne dejavnosti pod enakimi ali podobnimi pogoji, ob upoštevanju opravljenih nalog, uporabljenih sredstev in tveganj, ki jih prevzame podjetje preko stalne poslovne enote in drugih delov podjetja. Obravnava stalne poslovne enote kot samostojnega subjekta, ki je povezan z matično družbo, izhaja iz tretjega odstavka sprem
Naslovnica

Stalna poslovna enota - zaprosilo za pojasnilo

13.12.2013

Pojasnilo DURS, št. 4200-1540/2013-2, 13. 12. 2013#&#K točki 1:#&#K točki 2:#&#K točki 3:Pojasnilo DURS, št. 4200-1540/2013-2, 13. 12. 2013 Zavezanec nam je posredoval vprašanja glede davčne obravnave stalnih poslovnih enot v Sloveniji v več točkah, v zvezi s katerimi je želel pridobiti dodatna pojasnila: 1. Kot prvo izpostavlja vprašanje o izkazovanju dobička stalne poslovne enote, ki jo ima slovenska družba v tujini. Iz Metodologije za izpolnjevanje obrazca razume, da se pod zaporedno številko 1.1 vključi znesek prihodkov (in ne le dobiček) poslovne enote v tujini, od katerih je
Naslovnica

Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Azerbajdžan

26.11.2013

Pojasnilo DURS, št. 4217-12714/2013, 26. 11. 2013Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije sporoča, da je dne 10. septembra 2012 začela veljati Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Azerbajdžan o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom (v nadaljevanju: Konvencija), objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe, št. 8/12 (Uradni list Republike Slovenije, št. 60/12). Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije je bilo
Naslovnica

Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe med Republiko Slovenijo in Otokom Man

26.11.2013

Pojasnilo DURS, št. 4217-12714/2013, 26. 11. 2013Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije sporoča, da je dne 31. avgusta 2012 začel veljati Sporazum med Republiko Slovenijo in Otokom Man o izogibanju dvojnega obdavčevanja posameznikov (v nadaljevanju: Sporazum), objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe, št. 6/12 (Uradni list Republike Slovenije, št. 49/12). Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma je bilo objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe, št. 10/12 (Uradni list Republike Sl
Naslovnica

Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Belorusijo

26.11.2013

Pojasnilo DURS, št. 4217-12714/2013, 26. 11. 2013Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije sporoča, da je dne 31. maja 2011 začela veljati Konvencija med Republiko Slovenijo in Republiko Belorusijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (v nadaljevanju: Konvencija), objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe, št. 3/11 (Uradni list Republike Slovenije, št. 23/11). Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije je bilo objavljeno v Uradnem listu Repub
Naslovnica

Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe med Republiko Slovenijo in Islandijo

26.11.2013

Pojasnilo DURS, št. 4217-12714/2013, 26. 11. 2013Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije sporoča, da je dne 11. septembra 2012 začela veljati Konvencija med Republiko Slovenijo in Islandijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka (v nadaljevanju: Konvencija), objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe, št. 8/12 (Uradni list Republike Slovenije, št. 60/12). Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije je bilo objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije - Med
Naslovnica

Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Ciper

26.11.2013

Pojasnilo DURS, št. 4217-12714/2013, 26. 11. 2013Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije sporoča, da je dne 14. septembra 2011 začela veljati Konvencija med Republiko Slovenijo in Republiko Ciper o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka (v nadaljevanju: Konvencija), objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe, št. 3/11 (Uradni list Republike Slovenije, št. 23/11). Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije je bilo objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije
Naslovnica

Obdavčevanje tujih nastopajočih izvajalcev in športnikov – nerezidentov

25.7.2013

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

Pojasnilo DURS, št. 4217-6744/2013-1 01-650-02, 25. 7. 2013Od plačil tujim nastopajočim izvajalcem ali športnikom (oziroma tujim pravnim osebam, pri katerih so ti izvajalci ali športniki zaposleni ali opravljajo dejavnost na podlagi drugega pogodbenega razmerja), za opravljene nastope v Sloveniji, se obračuna, odtegne in plača davčni odtegljaj. Pri tem je treba upoštevati tako določila nacionalne davčne zakonodaje kot tudi določila konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodkov. 1. Davčna obravnava izplačanih dohodkov v skladu z nacionalno davčno
Naslovnica

Izvajanje tretjega odstavka 17. člena mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčenja dohodka in premoženja – kulturni sporazumi

10.7.2013

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

Pojasnilo DURS, št. 4217-6790/2013-2 01-650-02, 10. 7. 2013V tretjem odstavku 17. člena veljavnih konvencij, ki obravnava dohodke umetnikov in športnikov1 , so določeni pogoji, v skladu s katerimi se dohodki nastopajočih umetnikov in športnikov obdavčijo samo v njihovi državi rezidentstva (financiranje nastopa z javnimi sredstvi države rezidentstva nastopajočega umetnika in športnika in/ali nastopi v okviru kulturne ali športne izmenjave ali v skladu z bilateralnimi pogodbami o kulturnem sodelovanju). V zvezi z izvajanjem določbe tretjega odstavka 17. č
Naslovnica

Davčna obravnava finančne pomoči prejete v okviru mednarodnega programa s področja izobraževanja in usposabljanja - Leonardo da Vinci

11.2.2013

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

Pojasnilo DURS, št. 4217-1583/2013-2 01-650-01, 11. 2. 2013Na Generalni davčni urad smo prejeli dopis v zvezi z davčno obravnavo finančne pomoči v okviru mednarodnega programa s področja izobraževanja in usposabljanja - Leonardo da Vinci (v nadaljevanju: LdV). V dopisu je navedeno, da je zavezanka v letu 2011 v okviru tega programa na Nizozemskem dosegala prejemke iz naslova zaposlitve, od katerih je bil na viru plačan davek. Zavezanka navaja, da je iz Pogodbe za udeležence prakse/usposabljanja v okviru programa LdV (v nadaljevanju: Pogodba) razvidno, d
Naslovnica

Izplačilo fizični osebi v ZDA za urejanje strokovnega članka

FinD-INFO članki, 27.11.2012

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

FinD-INFO članki, 27.11.2012Pri davčni obravnavi izplačila je potrebno poleg pravil iz ZDoh-2 upoštevati še določbe mednarodnega sporazuma, pridobiti podatke o nerezidentu ter pred prejemom dohodka predložiti DURS zahtevek za oprostitev tega dohodka na obrazcu KIDO 5.
Naslovnica

Sprememba obstoječega besedila pri obrazcih zahtevkov za vračilo davka od dividend, obresti, od plačil uporabe premoženjskih pravic in drugih dohodkov na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka (obr. KIDO 9 - 12)

29.10.2012

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

Sporočamo vam, da smo v zvezi z izvajanjem določbe petega odstavka 97. člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4 in 32/12), na podlagi katere lahko davčni organ ob predložitvi izjave zavezanca za davek, ki je upravičen do vračila davka, ta davek vrne tretji osebi, ki jo v izjavi navede zavezanec za davek, pod pogojem, da ni možnosti za oškodovanje morebitnih upnikov zavezanca za davek, ustrezno spremenili tudi obstoječe besedilo pri obrazcih KIDO 9 - 12, ki je obj
Naslovnica

Opravljanje poslovodnih storitev

1.10.2012

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

Pojasnilo DURS, št. 4217-10160/2012-2, 1. 10. 2012Zavezanec prosi za pojasnila glede davčne obravnave dohodka, ki ga rezident Avstrije dosega z opravljanjem poslovodnih storitev za slovensko družbo. V skladu z avstrijsko zakonodajo gre za samozaposleno osebo, imenovano za direktorja slovenske družbe, ki bo v skladu z Dogovorom o opravljanju storitev upravičena do dohodka na podlagi urne postavke ter povračila dejanskih stroškov v zvezi z opravljenimi storitvami ob predložitvi računov. Zavezanec navaja, da bo poslovodja pri svojem delu samostoje
Naslovnica

Obračunavanje davčnega odtegljaja pri kabelski retransmisiji

14.6.2012

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

Pojasnilo DURS, št. 061-349/2012-3, 14. 6. 2012V zvezi s storitvami radiodifuzne retransmisije kot materialne avtorske pravice v skladu z določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah - ZASP (Uradni list RS, št. 16/07-UPB3 in 68/08) in obveznostjo izračuna, odtegnitve in plačila davčnega odtegljaja po določbah 70. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 43/10, 59/11, 24/12 in 30/12) pojasnjujemo sledeče. Davčni zavezanec pri izplačilu nadomestila, ki ima naravo materi
Naslovnica

Obveznost plačila davkov v Sloveniji od dohodkov iz zaposlitve v tujini

26.4.2012

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

Pojasnilo DURS, št. 4217-4393/2012-3, 26. 4. 2012Slovenski rezident bo na podlagi pogodbe, za obdobje enega leta, delo opravljal v Švici. Glede na to, da bo rezident Slovenije plačal davek od dohodkov v Švici, tj. na viru, v nadaljevanju pojasnjujemo, kakšne so njegove davčne obveznosti v Sloveniji. 1. Obdavčitev dohodkov iz zaposlitve v skladu z določbami slovenske davčne zakonodaje Po določbah veljavnega Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/2011 - UPB7, 24/12, v nadaljevanju: ZDoh-2) rezidenti Slovenije plačujejo dohodnino od vseh svoj
Naslovnica

Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja na dan 1. 1. 2012

1.2.2012

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

Pojasnilo DURS, št. 4217-1121/2012, 1. 2. 2012Posredujemo preglednico1 metod za odpravo dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja v skladu z veljavnimi mednarodnimi pogodbami (v nadaljevanju: MP) v letu 2012, pregled davčnih stopenj od dividend, obresti in dohodkov iz premoženjskih pravic po MP in seznam držav, za katere velja priznanje polnega odbitka dohodnine. 1. Preglednica metod za odpravo dvojnega obdavčevanja po veljavnih mednarodnih pogodbah o izogibanju dvojnega obdavčevanja (na dan 1. januar 2012)Zap. št.DržavaObjava v Uradnem l
Naslovnica

Obdavčitev avtorskih in sorodnih pravic, izplačanih v Makedonijo

4.5.2011

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

Pojasnilo DURS, št. 4200-506/2011, 4. 5. 2011Slovenska družba je s fizično osebo, rezidentom Makedonije sklenila pogodbo o prenosu avtorskih in sorodnih pravic. Dohodek se fizični osebi izplača preko avtorske agencije iz Makedonije, ki ni delodajalec fizične osebe. Fizična oseba in avtorska agencija nimata stalne poslovne enote oziroma baze v Sloveniji. Zavezanec sprašuje, ali je treba v tem primeru obračunati davčni odtegljaj v skladu z 70. členom ZDDPO-2 oziroma dohodnino v skladu z 78. členom ZDoh-2. Nadalje sprašuje, ali je mogoče uvel
Naslovnica

Informacija slovenskim rezidentom, ki dosegajo dohodke iz zaposlitve v Italiji

20.4.2011

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

Pojasnilo DURS, št. 4217-6293/2011, 20. 4. 2011Rezidenti Slovenije so v Sloveniji obdavčeni po svetovnem dohodku, kar pomeni, da obdavčitev temelji na obdavčevanju vseh dohodkov, ne glede na to kje so bili doseženi (v Sloveniji ali izven Slovenije). Od 1. 1. 2011 se uporablja nova Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja z dodatnim protokolom (v nadaljevanju: konvencija), objavljena v Uradnem listu Republik
Naslovnica

Odprava dvojnega obdavčenja za dohodke iz Velike Britanije

14.4.2011

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

Pojasnilo DURS, št. 4217-4809/2011-2, 14. 4. 2011Zavezanec - rezident Slovenije dosega dohodke iz delovnega razmerja v Veliki Britaniji, ki so bili v Sloveniji upoštevani pri odmeri dohodnine za leto 2009. Odmera dohodnine za leto 2009 se razlikuje od dohodnine, ki je bila odmerjena za leto 2007 in 2008. V zvezi s tem zavezanec sprašuje, ali je v letu 2009 prišlo do sprememb pri izvajanju konvencije o izogibanju dvojnega obdavčenja med Slovenijo in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske? V nadaljevanju odgovarjamo: Rezidenti S
Naslovnica

Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja na dan 1. 1. 2011

31.1.2011

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

Pojasnilo DURS, št. 4217-59/2011, 31. 1. 2011Posredujemo preglednico* metod za odpravo dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja v skladu z veljavnimi mednarodnimi pogodbami (v nadaljevanju: MP) v letu 2011, pregled davčnih stopenj od dividend, obresti in dohodkov iz premoženjskih pravic po MP in seznam držav, za katere velja priznanje polnega odbitka dohodnine. 1. Preglednica metod za odpravo dvojnega obdavčevanja po veljavnih mednarodnih pogodbah o izogibanju dvojnega obdavčevanja (na dan 1. januar 2011)Zap. št.DržavaObjava v Uradnem l
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 5 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Davčni članki in komentarji(17) Mnenja in pojasnila FURS(99)

Datum objave

2016(1) 2014(4) 2013(10) 2012(6)
2011(5) 2010(13) 2009(8) 2008(13)
2007(29) 2006(15) 2005(10) 2004(2)