FinD - Vsebinsko kazalo
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Register Find-INFO vsebin > I.3.b. Oprostitve plačila dohodnine
 

Register davčno-finančnih vsebin

< Nazaj na seznam

I. Davčni članki in nasveti

I.3. Dohodnina

I.3.b. Oprostitve plačila dohodnine

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 44)
Naslovnica

Oprostitev plačila dohodnine pri izplačilu poslovne uspešnosti

FinD-INFO članki, 28.12.2017

Oprostitve plačila dohodnine

FinD-INFO članki, 28.12.2017Stranka sprašuje, pod kakšnimi pogoji se lahko zaposlenim v letu 2017 izplača poslovna uspešnost brez plačila dohodnine?
Naslovnica

Oprostitev plačila dohodnine pri izplačilu poslovne uspešnosti

FinD-INFO članki, 8.12.2017

Oprostitve plačila dohodnine

FinD-INFO članki, 08.12.2017Stranka sprašuje, pod kakšnimi pogoji se lahko zaposlenim v letu 2017 izplača poslovna uspešnost brez plačila dohodnine?
Naslovnica

Preživljanje polnoletnega brata

Pravna praksa, št. 34, 5.9.2013

mag. Petra Hribar-Habjan, Pravna praksa, 34/2013Želim uveljavljati posebno olajšavo za vzdrževanega družinskega člana, svojega polnoletnega brata, ki nima sredstev za preživljanje in je prijavljen v registru brezposelnih Zavoda RS za zaposlovanje, vendar ne prejema niti denarne socialne pomoči ali nadomestila za brezposelnost. V Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) je navedeno, da se rezidentom, ki vzdržujejo družinske člane, prizna zmanjšanje letne davčne osnove. Osmi odstavek 115. člena ZDoh-2 določa, da se za otroka šteje tudi druga oseba, če zavezanec zanjo skrbi na podlagi sodbe sodišča. Na spletni strani Davčne uprave RS je navedeno, da je vzdrževani družinski član druga oseba (brat ali sestra), če zavezanec zanjo skrbi na podlagi sodbe sodišča. • Kako se pridobi odločba (sodna ali odločba centra za socialno delo), da vzdržujem svojega brata?
Naslovnica

Jubilejna nagrada za javni sektor - dodatek

26.10.2012

Oprostitve plačila dohodnine in povračila stroškov

Pojasnilo DURS, št. 4210-9577/2012 2 01-610-501, 26. 10. 2012Prejeli smo vprašanje zavezanca, ali je v primeru, ko je javni uslužbenec v istem letu prejel jubilejno nagrado za 20 let skupne delovne dobe in kasneje jubilejno nagrado za 10 let delovne dobe v javnem sektorju, kasneje izplačana jubilejna nagrada obdavčena. V nadaljevanju pojasnjujemo. Kot to izhaja iz našega pojasnila št. 4210-6214/2012, z dne 5. 10. 2012, je jubilejno nagrado za isti jubilej pri istem delodajalcu mogoče neobdavčeno izplačati le enkrat. To pomeni, da se neobdavčeno lahko izpl
Naslovnica

Jubilejna nagrada po 177. členu ZUJF

5.10.2012

Oprostitve plačila dohodnine in povračila stroškov

Pojasnilo DURS, št. 4210-6214/2012, 5. 10. 2012Prejeli smo več vprašanj zavezancev, v katerem prosijo za pojasnilo 177. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, v nadaljevanju ZUJF), v zvezi z davčno obravnavo izplačila jubilejnih nagrad. V nadaljevanju pojasnjujemo. Jubilejno nagrado za isti jubilej je pri istem delodajalcu mogoče neobdavčeno izplačati le enkrat. Pravico javnega uslužbenca do jubilejne nagrade določa ZUJF v 177. členu, in sicer zaposlenemu pripada jubilejna nagrada za 10, 20 in 30 let delovne
Naslovnica

Davčna obravnava odškodnin z vidika Zakona o dohodnini

25.11.2011

Oprostitve plačila dohodnine in povračila stroškov

Pojasnilo DURS, št. 4217-223/2010, 25. 11. 2011Pojasnilo glede davčne obravnave odškodnin z vidika Zakona o dohodnini. Davčna obravnava odškodnin po Zakonu o dohodnini Davčna obravnava dohodka fizične osebe, opredeljenega kot odškodnina, je odvisna od njegove vsebine. Če gre za plačilo za opravljeno delo, bo takšen dohodek praviloma obravnavan kot dohodek iz zaposlitve, če gre za plačilo za uporabo denarja, bo davčno obravnavan kot obresti itn. Določene odškodnine so skladno s 5. točko 27. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/201
Naslovnica

Povračila stroškov udeležencu izobraževanja odraslih

10.10.2011

Oprostitve plačila dohodnine in povračila stroškov

Pojasnilo DURS, št. 4210-23144/2011, 10. 10. 2011Prejeli smo vprašanje zavezanca v zvezi s povračili stroškov udeležencu izobraževanja odraslih. V dopisu navaja, da udeleženec izobraževanja odraslih pri delodajalcu opravlja obvezno praktično delo. Zanima jih, ali se povračilo stroškov prehrane med delom, do višine določene v Uredbi in nagrada v višini, kot jo določa Uredba, všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. V nadaljevanju pojasnjujemo: Dohodki, ki jih v okviru opravljanja obveznega praktičnega dela prejme udeleženec izobraž
Naslovnica

Poračun povračila stroškov za prehrano kot novoletni prejemek zaposlenih

13.1.2011

Oprostitve plačila dohodnine in povračila stroškov

Pojasnilo DURS, št. 4210-200/2010, 13. 1. 2011V tem pojasnilu obravnavamo vprašanje glede davčne obravnave poračuna povračila stroškov za prehrano, ki ga delodajalec izplača svojim delavcem ob koncu leta. Pri tem delodajalec svojim delavcem tekoče izplačuje povračilo stroškov za prehrano v znesku, ki je določen v panožni kolektivni pogodbi oziroma jim dnevno zagotavlja topli obrok določene vrednosti, razliko do višine neobdavčenega zneska po 2. členu Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradn
Naslovnica

Obdavčitev prejemkov člana prostovoljnega gasilskega društva

10.1.2011

Oprostitve plačila dohodnine in povračila stroškov

Pojasnilo DURS, št. 4210-191/2010-2, 10. 1. 2011Zavezanec v vprašanju navaja, da področna gasilska zveza organizira izobraževanja, ki so namenjena gasilcem, ki se prostovoljno usposabljajo za nepoklicno opravljanje nalog v sistemu zaščite in reševanja. V skladu z načrtom usposabljanja in izobraževanja na gasilski zvezi, izvajajo ta izobraževanja visoko usposobljeni strokovnjaki, člani gasilskih društev znotraj zveze, proti plačilu s strani zveze. Zanima ga, ali se v skladu s sedmo točko 24. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, š
Naslovnica

Dve mesti opravljanja dela davčna obravnava povračila stroškov prevoza

5.1.2011

Oprostitve plačila dohodnine in povračila stroškov

Pojasnilo DURS, št. 4210-201/2010-2, 5. 1. 2011Zavezanec navaja, da ima delavec v pogodbi o zaposlitvi določeni dve mesti opravljanja, ki sta krajevno drug od drugega oddaljeni toliko, da mora delavec, kadar v istem delovnem dnevu dela opravlja na obeh lokacijah, uporabiti ali javno prevozno sredstvo ali osebno vozilo. Zavezanca zanima, kako se davčno obravnava povračilo stroškov prevoza med obema delovnima mestoma. Ali se šteje za prevoz na delo ali službeno potovanje? V nadaljevanju odgovarjamo. Delavcu, ki ima v pogodbi o zaposlitvi določ
Naslovnica

Finančni in davčni vidik volilne kampanje lokalne skupnosti

FinD-INFO članki, 11.10.2010

Oprostitve plačila dohodnine

FinD-INFO članki, 11.10.2010Prihaja čas lokalnih volitev in ker gre tudi pri volilnih namenih za prelivanje sredstev, je pomembno, kako so ta sredstva obravnavana.Izvajanje volilne kampanje ureja Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK), ki določa ravnanje, propagiranje in financiranje volilne kampanje za volitve posla...
Naslovnica

Davčna obravnava povračil materialnih stroškov nosilcu izvajanja vzgojno-varstvene družine

Pravna praksa, št. 21, 28.5.2009

Oprostitve plačila dohodnine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21/2009Prejeli smo vprašanje, ki se nanaša na davčno obravnavo povračil stroškov, ki pripadajo zaposleni vzgojiteljici kot nosilki izvajanja vzgojno-varstvene družine na svojem domu.
Naslovnica

Davčna obravnava povračil stroškov volilne kampanje

28.1.2008

Oprostitve plačila dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 4210-490/2007, 28. 1. 2008#&#Da, povračila stroškov organizatorju volilne kampanje so obdavčena, če zbrana sredstva donatorjev v celoti pokrivajo stroške volilne kampanje. Če pa sredstva donatorjev v celoti ne pokrivajo stroškov volilne kampanje, povračilo »založenih sredstev« organizatorju volilne kampanje ni obdavčeno do višine zneska, s katerim se pokrijejo stroški volilne kampanje, če to Računsko sodišče potrdi oziroma ugotovitev razkrije v revizijskem poročilu.#&#Povračilo teh sredstev predstavlja zmanjšanje ali odpravo terjatve, ki jo ima organizator volilne kampanje do proračuna iz naslova predčasne poravnave zakonskih obveznosti državnega proračuna do transakcijskega računa »volilna kampanja« in ni predmet obdavčitve z ZDoh-2 in ne z ZDDPO-2. Verodostojna listina, ki to dokazuje, je revizijsko poročilo računskega sodišča.Pojasnilo DURS, št. 4210-490/2007, 28. 1. 2008 Zavezanec je zastavil vprašanje obdavčitve organizatorja volilne kampanje - fizične osebe pri prejemu dela povračil stroškov volilne kampanje, če zbrana sredstva od donatorjev v celoti pokrivajo stroške volilne kampanje. Njegovo mnenje je, da če zbrana sredstva za volilno kampanjo od donatorjev in povrnitev stroškov za volilno kampanjo presegajo stroške volilne kampanje je potrebno: bodisi presežek nameniti za humanitarne namene bodisi je organizato
Naslovnica

Informativni izračun dohodnine za leto 2007 – uveljavljanje stroškov v zvezi z delom v tujini

22.1.2008

Oprostitve plačila dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 4217-6/2008-1, 22. 1. 2008Pojasnilo DURS, št. 4217-6/2008-1, 22. 1. 2008 Zavezanci - rezidenti Slovenije, ki prejemajo dohodke iz delovnega razmerja iz tujine, lahko skladno s 45. členom Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06; v nadaljevanju: ZDoh-2) uveljavljajo zmanjšanje davčne osnove za stroške prehrane med delom in stroške prevoza na delo in z dela, pod pogoji in do višine, kot jih določa Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS,
Naslovnica

Oprostitve plačila dohodnine

14.1.2008

Oprostitve plačila dohodnine

Prijava prispevkov - prejeta pomoč zaradi škode po neurju (10. 10. 2007) Obdavčitev odškodnin (28. 3. 2006) Trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti (24. 11. 2005) Obdavčitev finančnih sredstev, izplačanih v obliki štipendije za opravljanje strokovne prakse (26. 10. 2005) Davčna obravnava odkupa zlatega nakita (lomljeno zlato) (20. 10. 2005) Subvencije za zaposlovanje (27. 7. 2005) Prejemki fizične osebe iz naslova komisijske prodaje (11. 7. 2005) Davčna obravnava občinskih pomoči po ZDoh-1
Naslovnica

Izplačila povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov iz delovnega razmerja po 1. januarju 2005

6.12.2007

Oprostitve plačila dohodnine

Naslovnica

Oprostitev plačila dohodnine

FinD-INFO članki, 30.10.2007

Oprostitve plačila dohodnine

FinD-INFO članki, 30.10.2007Zakon o dohodnini (ZDoh-2) loči tri vrste plačila dohodnine oproščene dohodke in sicer: plačila dohodnine oproščeni dohodki, dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, dohodki, ki ne sodijo med dohodke iz naslova dohodnine. Za vse te dohodke velja, da imajo vir v Sloveniji in izven Slove...
Naslovnica

Prijava prispevkov – prejeta pomoč zaradi škode po neurju

10.10.2007

Oprostitve plačila dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 4210-385/2006, 10. 10. 2007Pojasnilo DURS, št. 4210-385/2006, 10. 10. 2007 Zavezanec sprašuje, ali bodo morale žrtve naravne nesreče - poplave prijaviti vse prispevke, ki jih bodo prejele kot pomoč za odpravo posledic teh poplav. Odgovarjamo: Prejemniku sredstev za odpravo posledic po naravni nesreči - poplavi (fizični osebi) se tako pridobljena sredstva ne vštevajo v osnovo za dohodnino, če so mu bila izplačana: kot solidarnostna pomoč njegovega delodajalca do višine 1.252 evrov. Če je bila ta solidarnostna pomoč prizade
Naslovnica

Povračilo stroškov po pogodbi

9.10.2007

Oprostitve plačila dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 4210-395/2007, 9. 10. 2007Pojasnilo DURS, št. 4210-395/2007, 9. 10. 2007 Pojasnilo obravnava vprašanje zavezanca, ki pri opravljanju svoje dejavnosti na področju izobraževalne in znanstveno-raziskovalne dejavnosti sklepa z zaposlenimi in z zunanjimi sodelavci na podlagi pravnih določil pogodbe o delu (avtorske pogodbe, podjemne pogodbe). Zavezanec prosi za pojasnilo, ali se v te pogodbe lahko vnesejo tudi povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana med delom, stroški prevoza na delo in z dela, povračila stroškov službe
Naslovnica

Povračila stroškov za službena potovanja v tujino

4.5.2007

Oprostitve plačila dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 4210-187/2007, 4. 5. 2007Pojasnilo DURS, št. 4210-187/2007, 4. 5. 2007 Zavezanec navaja, da je s 25. 3. 2007 začela veljati spremenjena Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino. Glede na to, da se ta uredba uporablja za povračilo stroškov za službena potovanja v tujino za javne uslužbence v organih državne uprave in pravosodnih organih ter za funkcionarje v organih državne uprave in Vladi RS, ga zanima, katera uredba o službenih potovanjih v tujino se uporablja za zaposlene v gospodarstvu, saj omenjena
Naslovnica

Davčna obravnava povračil stroškov v zvezi z delom v tujini

22.2.2007

Oprostitve plačila dohodnine

Pojasnilo MF in DURS, št. 4210-885/2006, 16. 6. 2006#&#Ivan Simič, dr. Andrej Bajuk,Pojasnilo MF in DURS, št. 4210-885/2006, 16. 6. 2006 V skladu s 3. točko prvega odstavka 31. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-1 (Uradni list RS, št. 59/06 - UPB4) se v davčno osnovo od dohodka iz delovnega razmerja ne vštevajo povračila stroškov v zvezi z delom, kakor so prehrana med delom, stroški prevoza na delo in z dela ... V ZDoh-1 ni določeno, da navedeno velja le za dohodke, ki imajo vir v Sloveniji. Zato je treba navedeno določbo upoštevati tudi, ko zavezanec za dohodnino rezident Republi
Naslovnica

Izplačila povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov iz delovnega razmerja po 1. januarju 2005

22.2.2007

Oprostitve plačila dohodnine

1. januarja 2005 je začela veljati Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 142/04). Z uredbo se določajo višine povračil stroškov v zvezi z delom, povračil stroškov v zvezi s službenim potovanjem in drugih dohodkov, do katerih se ti v skladu s 3., 6. in 7. točko prvega odstavka 31. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 54/04, (56/04, 62/04, 63/04 - popr.), 80/04 in 139/04) ne vštevajo v davčno osnovo doh
Naslovnica

Obravnava prenosa individualne mlečne kvote po Zakonu o dohodnini in po Zakonu o davku na dodano vrednost

22.2.2007

Oprostitve plačila dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 4210-887/2006-2, 4230-318/2006-1, 22. 9. 2006Pojasnilo DURS, št. 4210-887/2006-2, 4230-318/2006-1, 22. 9. 2006 Sistem mlečnih kvot urejajo Uredba Sveta ES, št. 1788/2003, z dne 29. 9. 2003 o uvedbi dajatve v sektorju mleka in mlečnih proizvodov in Uredba Komisije ES, št. 595/2004, z dne 30. 3. 2004 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta ES, št. 1788/2003, o uvedbi dajatve v sektorju mleka in mlečnih proizvodov in v Sloveniji Uredba o uvedbi dajatve za mleko in mlečne proizvode (Uradni list RS, št. 10/2005). V skladu z navedenimi pred
Naslovnica

Jubilejna nagrada

25.1.2007

Oprostitve plačila dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 4210-4/2007, 25. 1. 2007Pojasnilo DURS, št. 4210-4/2007, 25. 1. 2007 Zavezanec sprašuje, ali so v drugem odstavku 9. člena Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 140/06)*, mišljena izplačila v enem letu ali kadar koli. Odgovarjamo: V skladu z omenjeno določbo je jubilejno nagrado za isti jubilej mogoče neobdavčeno izplačati le enkrat. Če je bila torej delavcu pri istem delodajalcu že izplačana jubilejna nagrada, bo morebitno poznejše
Naslovnica

Davčna obravnava dohodkov županov, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno

20.12.2006

Oprostitve plačila dohodnine

Pojasnilo MF, št. 103-22/2006/2, 20. 12. 2006Pojasnilo MF, št. 103-22/2006/2, 20. 12. 2006 V skladu z 2. točko drugega odstavka 37. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št 117/06; v nadaljevanju: ZDoh-2), ki se bo začel uporabljati s 1. 1. 2007, veljajo za dohodek iz delovnega razmerja tudi dohodki izvoljenih ali imenovanih nosilcev funkcij v organih zakonodajne, izvršilne ali sodne oblasti v Sloveniji ali v organih lokalne samouprave, če za to funkcijo prejemajo plačo. V skladu s petim odstavkom 100.b člena Zakona o lokalni samouprav
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Davčni članki in komentarji(6) Mnenja in pojasnila FURS(38)

Datum objave

2017(2) 2013(1) 2012(2) 2011(5)
2010(1) 2009(1) 2008(3) 2007(9)
2006(6) 2005(14)