FinD - Vsebinsko kazalo
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Register Find-INFO vsebin > I.3.j. Davčne olajšave
 

Register davčno-finančnih vsebin

< Nazaj na seznam

I. Davčni članki in nasveti

I.3. Dohodnina

I.3.j. Davčne olajšave

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 73)
Naslovnica

Splošna dohodninska olajšava in obračun akontacije dohodnine pri s. p.

FinD-INFO članki, 12.3.2019

Davčne olajšave

FinD-INFO članki, 12.03.2019Samostojna podjetnica je bila do 1.10.2018 študentka inr je preko študentskega servisa opravila dela v višini 2.824,27 eur bruto, prispevki pa so znašali 437,77 eur. Od 1.10.2019 je odprta obratovalnico. Sedaj nas zanima splošna dohodninska olajšava pri s. p. , ali lahko pri obračunu akontacije...
Naslovnica

Še je čas, da si znižate dohodnino

FinD-INFO članki, 3.12.2018

Davčne olajšave

FinD-INFO članki, 03.12.2018Do konca leta nas loči še nekaj dni in še je čas, da si z dodatnim vplačilom na pokojninski račun znižate osnovo za obračun dohodnine.
Naslovnica

Uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževanega otroka invalida

FinD-INFO članki, 21.4.2017

Davčne olajšave

FinD-INFO članki, 21.04.2017Zavezanec sprašuje glede pravice do uveljavljanja posebne olajšave za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo. Vzdrževani družinski član je invalid, star 18 let in se bo upokojil v skladu z Zakonom o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb.
Naslovnica

Za nižjo dohodnino več otrok ali varčevanje za dodatno pokojnino

FinD-INFO članki, 15.11.2016

Davčne olajšave

FinD-INFO članki, 15.11.2016Poleg splošne olajšave, do katere so upravičeni vsi zavezanci za plačilo dohodnine, je v Sloveniji najbolj pogosto uveljavljena posebna olajšava za vzdrževane družinske člane, ki jo podrobneje določa 115. člen Zakona o dohodnini (ZDoh-2) in jo večina izkoristi zaradi svojih otrok.
Naslovnica

Četrto splošno mnenje o uveljavljanih dejavnostih v okviru davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj (RR)- popravek

FinD-INFO članki, 20.10.2016

Davčne olajšave

FinD-INFO članki, 20.10.2016V Zvezi z dosedanjimi mnenji Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na osnovi 8. člena Pravilnika o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj (RR) (Ur. l. RS št. 75/12, v nadaljevanju: pravilnik) v primerih posameznih davčnih zavezancev ter Splošnimi mnenji o uveljavljanih dejavnostih v okviru davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj (RR), št. 314-6/2012/20 z dne 2. 6. 2014, št. 3146/2012/45 z dne 4.4. 2016 in št. 314-6/2012/46 z dne 1. 7. 2016, ki jih je izdalo MGRT ter s pridobljenimi izkušnjami MGRT in FURS v primeru posameznih davčnih zavezancev ter z namenom, da najširši krog zavezancev davčne olajšave za RR uporablja ta inštrument učinkovito, v nadaljevanju posredujemo naše četrto mnenje, s katerim dodatno pojasnjujemo vsa tri zgoraj navedena mnenja in podajamo dodatne usmeritve za njihovo pravilno uporabo.
Naslovnica

Splošno mnenje o uveljavljenih dejavnostih v okviru davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj (RR)

FinD-INFO članki, 20.10.2016

Davčne olajšave

FinD-INFO članki, 20.10.2016V skladu s 55. členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 - ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13 in 50/14) lahko zavezanec po tem zakonu uveljavlja davčno olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj v višini 100 % zneska, ki predstavlja vlaganja v raziskave in razvoj. Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj (Uradni list RS, št. 75/12, v nadaljevanju: Pravilnik) v 5., 6. in 7. členu natančneje opredeljuje vrste in vsebino vlaganj, ki štejejo za vlaganja v raziskave in razvoj, vrste stroškov, ki se lahko vključujejo v znesek vlaganj v raziskave in razvoj, ter dodatne opredelile kriterije oziroma merila za presojo vlaganj v raziskave in razvoj.
Naslovnica

Ustreznost splošne dohodninske olajšave

Pravna praksa, št. 38, 6.10.2016

dr. Jernej Podlipnik, Pravna praksa, 38/2016Zakon o dohodnini (ZDoh-2) v 111. členu ureja splošno dohodninsko (davčno) olajšavo, vendar na precej neobičajen način, in sicer tako, da poleg "redne" splošne olajšave predpisuje še dve dodatni splošni davčni olajšavi, ki sta odvisni od višine nekaterih dohodkov, obdavčenih z dohodnino. V tem prispevku je na kratko predstavljen institut splošne dohodninske olajšave, veljavna ureditev, nazadnje pa s pomočjo treh primerov analizirana njena ustreznost z vidika enakosti pred zakonom. Velja omeniti, da ne gre za poglobljeno predstavitev in analizo, ki bi terjala precej prostora in časa.
Naslovnica

Vračilo davka na motorna vozila - primeri iz sodne prakse

FinD-INFO članki, 12.8.2015

Davčne olajšave

FinD-INFO članki, 12.08.2015V tem prispevku predstavljam nekaj novejših primerov iz sodne prakse slovenskih sodišč glede vračila davka na motorna vozila. Največ problemov v praksi povzroča obravnava zahtev za vračilo plačanega davka od vozil, ki se pred prvo registracijo izvozijo ali dobavijo v drugo državo članico EU.
Naslovnica

Olajšava za donacijo

FinD-INFO članki, 12.2.2015

Davčne olajšave

FinD-INFO članki, 12.02.2015Po 59. členu Zakona o davku od dohodka pravnih oseb zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove za znesek izplačil v denarju in v naravi za namene, določene v tem členu, rezidentom, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje v tem členu navedenih dejavnosti kot nepridobitnih...
Naslovnica

Davčne spodbude poklicnih športnikov iz naslova premostitvenega zavarovanja

FinD-INFO članki, 13.10.2014

Davčne olajšave

FinD-INFO članki, 13.10.2014Zakon o športu (ZSpo) v četrti alineji prvega odstavka 3. člena določa, da država uresničuje javni interes v športu tudi tako, da vodi stimulativno davčno politiko. Gre za programsko normo, ki je do zdaj ostala bolj ali manj spregledana, ko se je sprejemala davčna zakonodaja, saj redke določbe davčno...
Naslovnica

Davčna obravnava nadomestila za uporabo lastnih sredstev prostovoljca

17.3.2014

Pojasnilo DURS, št. 4210-2840/2014-4,Pojasnilo DURS, št. 4210-2840/2014-4, 11. 3. 2014 Davčni zavezanec vprašuje ali je glede davčne obravnave nadomestila za uporabo lastnih sredstev prostovoljca nujno potrebno, da nek predpis (zakon ali podzakonski akt) določi sredstvo, ki je potrebno za opravljanje prostovoljskega dela ali pa zadošča opredelitev teh sredstev v aktih prostovoljske organizacije. V nadaljevanju pojasnjujemo: Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev prostovoljca (v nadaljevanju: nadomestilo), se na podlagi 1. točke pe
Naslovnica

Novela ZDoh-2M kot prikriti krizni zakon

FinD-INFO članki, 24.10.2013

Davčne olajšave

FinD-INFO članki, 24.10.2013Novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2M) je v javni razpravi že vse od začetka poletja in izmed številnih sprememb, ki jih prinaša, je največ prahu dvignila ravno namera o odpravi dosedanjega avtomatičnega usklajevanja dohodninske lestvice in olajšav s stopnjo rasti cen.
Naslovnica

Luksemburška kronika

Pravna praksa, št. 9, 7.3.2013

Davčne olajšave

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2013
Naslovnica

Dohodnina- vzdrževani družinski član

28.1.2013

Davčne olajšave

Pojasnilo DURS, št.: 4210-11353/2012-3 01-610-02, 28. 1. 2013Zavezanka vprašuje, če lahko otroka, ki ima status študenta, uveljavlja kot vzdrževanega družinskega člana, ker je s sošolci ustanovil podjetje in je v njem solastnik. V nadaljevanju pojasnjujemo: Otroka, ki ima status študenta in je solastnik podjetja se lahko uveljavlja kot vzdrževanega družinskega člana, saj samo lastništvo podjetja ne pomeni opravljanja dejavnosti. Seveda pa morajo biti izpolnjeni tudi ostali pogoji po tretjem odstavku 115. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS,
Naslovnica

Do davčne optimizacije tudi z dodatnim pokojninskim varčevanjem

FinD-INFO članki, 19.11.2012

Davčne olajšave

FinD-INFO članki, 19.11.2012Tudi z dodatnim pokojninskim varčevanjem je možno znižati davčno osnovo - tako posameznika kot tudi podjetja. Še je čas, da pregledate vplačila in z dodatnim vplačilom do konca leta izkoristite zakonske možnosti.
Naslovnica

Vprašanja in odgovori v zvezi z vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2011

11.1.2012

Davčne olajšave

Obrazec vlogeKdo naj izpolni vlogo? Do kdaj je potrebno oddati vlogo?Na koliko zavezancev se nanaša ta vloga?Zakaj je potrebno oddati vlogo?Kakšne bodo posledice, če vloge ne oddam?Kaj pridobim, če oddam vlogo?Kje je dostopen obrazec?Kako izpolniti vlogo?Kaj potrebujem za izpolnitev vloge?Kako oddati vlogo?Kakšni so stroški oddaje vloge za zavezanca? 1. Kdo naj izpolni vlogo? Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane vložijo zavezanci za dohodnino, ki med letom (pri izračunu akont
Naslovnica

Plačevanje prispevkov za prostovoljno vključitev v obvezno zavarovanje in (ne)upoštevanje le-tega pri izračunu dohodnine

25.8.2011

Davčne olajšave

Pojasnilo DURS, št. 4210-22352/2011-2, 25. 8. 2011Brezposelno osebo zanima, zakaj prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačan na podlagi prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje, ne zmanjšuje letne davčne osnove za dohodnino. V nadaljevanju pojasnjujemo. Davčno osnovo posameznih dohodkov, pridobljenih v davčnem letu, na letnem nivoju zmanjšujejo prispevki za socialno varnost, ki so določeni za posamezno vrsto dohodka. Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki jih plačuje brezposelna oseba na podlagi prostovoljne
Naslovnica

Vprašanja in odgovori v zvezi z vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2010

20.1.2011

Davčne olajšave

Obrazec vlogeKdo naj izpolni vlogo? Na koliko zavezancev se nanaša ta vloga?Zakaj je potrebno oddati vlogo?Kakšne bodo posledice, če vloge ne oddam?Kaj pridobim, če oddam vlogo?Kje je dostopen obrazec?Kako izpolniti vlogo?Kaj potrebujem za izpolnitev vloge?Kako oddati vlogo?Do kdaj je potrebno oddati vlogo?Kakšni so stroški oddaje vloge za zavezanca? 1. Kdo naj izpolni vlogo? Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane vložijo zavezanci za dohodnino, ki med letom (pri izračunu akont
Naslovnica

Cilj novih davčnih olajšav je hitrejši gospodarski razvoj

FinD-INFO članki, 11.6.2010

Davčne olajšave

FinD-INFO članki, 11.06.2010S 1. junijem so začele veljati spremembe Zakona o dohodnini (ZDoh-2G) in Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2E), katerih glavni namen je vzpodbuditi razvoj gospodarskega sektorja, dinamiko njegovega kreditiranja ter zmanjšanje nivoja brezposelnosti.Do sedaj je lahko davčni zavezanec, v s...
Naslovnica

Bodo podjetniki na podlagi novih olajšav več zaposlovali

FinD-INFO članki, 11.6.2010

Davčne olajšave

FinD-INFO članki, 11.06.2010S 1. junijem so začele veljati spremembe Zakona o dohodnini (ZDoh-2G), katerih glavni namen je vzpodbuditi razvoj gospodarskega sektorja, dinamiko njegovega kreditiranja ter zmanjšanje nivoja brezposelnosti.Do sedaj je ZDoh-2 omogočal le koriščenje olajšave za zaposlovanje invalidov, z naraščajočo b...
Naslovnica

Dohodninska olajšava za vzdrževane družinske člane

Pravna praksa, št. 2, 21.1.2010

Davčne olajšave

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2010 Pojasnilo DURS, št. 4210-234/2009, 15. december 2009 Ali sme zavezanec sina, ki je star 27 let, uveljavljati kot vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo (odločba Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, s katero se podaljša pravica do uživanja družinske pokojn...
Naslovnica

Dohodninska olajšava za vzdrževane družinske člane

15.12.2009

Davčne olajšave

Pojasnilo DURS, št. 4210-234/2009, 15. 12. 2009Pojasnilo DURS, št. 4210-234/2009, 15. 12. 2009 Zavezanca zanima ali lahko sina, ki je star 27 let uveljavlja kot vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo. Dopisu je priložil Odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, s katero se podaljša pravica do uživanja družinske pokojnine in Izvedensko mnenje invalidske komisije 1. stopnje. V nadaljevanju pojasnjujemo: Sina zavezanec ne more uveljavljati kot vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo.
Naslovnica

Dopolnjena pravila posredovanja podatkov o uveljavljanju olajšav

FinD-INFO članki, 6.8.2009

Davčne olajšave

FinD-INFO članki, 06.08.2009S 5. avgustom so začele veljati spremembe Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (v nadaljevanju Pravilnik), ki določavrsto, obliko in način predložitve podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev za dohodke, od katerih se v skladu z Zakonom...
Naslovnica

Uveljavljanje dodatne splošne olajšave

Pravna praksa, št. 21, 28.5.2009

Davčne olajšave

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21/2009Udeležil sem se seminarja, na katerem mi je bilo razloženo, da se kot dohodek iz dejavnosti šteje dobiček, kateremu se prišteje obračunan znesek prispevkov za socialno varnost.
Naslovnica

Uveljavljanje olajšave za nakup delovnih strojev po novem

FinD-INFO članki, 25.5.2009

Davčne olajšave

FinD-INFO članki, 25.05.2009Zaradi nejasnosti glede koriščenja olajšav za investiranje v delovnih strojev je Ministrstvo za finance podalo splošno pojasnilo v zvezi z uveljavljanjem olajšave za investiranje za nakup motornih vozil, pri čemer se je naslonilo na ciljno usmerjenost vlaganj v opremo in tehnologije...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Davčni članki in komentarji(29) Mnenja in pojasnila FURS(44)

Datum objave

2019(1) 2018(1) 2017(1) 2016(4)
2015(2) 2014(2) 2013(3) 2012(2)
2011(2) 2010(3) 2009(6) 2008(8)
2007(12) 2006(18) 2005(6) 2004(2)