FinD - Vsebinsko kazalo
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Register Find-INFO vsebin > I.3.h. Drugi dohodki
 

Register davčno-finančnih vsebin

< Nazaj na seznam

I. Davčni članki in nasveti

I.3. Dohodnina

I.3.h. Drugi dohodki

Stran 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 113)
Naslovnica

Posebnosti povračil stroškov iz naslova opravljanja službene poti

FinD-INFO članki, 15.10.2019

Drugi dohodki

FinD-INFO članki, 15.10.2019Pravico delavca do povračil stroškov ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki v 130. členu določa, da mora delodajalec zagotoviti povračilo stroškov, ki jih ima delavec pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju na katerega ga napoti delodajalec.
Naslovnica

Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja (Podrobnejši opis)

Pravna praksa, št. 24-25, 21.6.2018

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2018V novi izdaji dokumenta Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja objavljamo zadnje spremembe - dodano je poglavje glede začasnega in občasnega dela v kmetijstvu. Celoten dokument je objavljen na spletni strani Finančne uprave RS.
Naslovnica

Davčna obravnava izplačil potnih stroškov fizični osebi iz tujine

FinD-INFO članki, 8.1.2018

Drugi dohodki

FinD-INFO članki, 08.01.2018Prejeli smo vprašanje naročnice v zvezi z davčno obravnavo izplačil potnih stroškov fizični osebi iz Belgije. Pri tem naročnica dodaja, da bodo ti potni stroški nastali v Sloveniji v okviru kongresa. Pojasnilo v zvezi s tem podajamo v nadaljevanju.
Naslovnica

Davčna obravnava plačila, ki ga podjetje nakaže fizični osebi na Hrvaško

FinD-INFO članki, 8.12.2017

Drugi dohodki

FinD-INFO članki, 08.12.2017Prejeli smo vprašanje naročnice v zvezi z davčno obravnavo plačila, ki ga slovensko podjetje nakaže hrvaški fizični osebi za izdajo strokovne knjige, in sicer z vidika ZDoh-2. Naročnica je še dodala, da hrvaški izdajatelj knjige omogoča objavo oglasa v knjigi.
Naslovnica

Obdavčitev študentskega dela in pričakovane spremembe po 1.1.2018

FinD-INFO članki, 8.12.2017

Drugi dohodki

FinD-INFO članki, 08.12.2017Pred letom 2015 je veljalo študentsko delo za najcenejšo obliko zaposlovanja. Po 1. februarju 2015 pa je zakonodajalec študentsko delo dodatno obdavčil z obveznimi socialnimi prispevki delodajalca, spremenjena je bila tudi višina koncesijske dajatve.
Naslovnica

Plačilo v gotovini

FinD-INFO članki, 16.11.2017

Drugi dohodki

FinD-INFO članki, 16.11.2017Zanima nas, ali lahko nekomu, ki smo mu ostali dolžni, plačamo račun v gotovini v znesku, višjem od 420 evrov, z blagajniškim izdatkom, ker je s. p. že zaprl in noče prejeti denarja na svoj zasebni transakcijski račun. Službeni transakcijski račun je zaprl ob zaprtju s. p.
Naslovnica

Kdaj lahko potne stroške izplačate v gotovini?

FinD-INFO članki, 24.10.2017

Drugi dohodki

FinD-INFO članki, 24.10.2017Osnovni pogoj za izplačilo potnih stroškov je verodostojna knjigovodska listina. Le na podlagi verodostojne knjigovodske listine lahko izplačevalci potnih stroškov le-te izplačajo na transakcijski račun upravičenca. Ne glede na navedeno, pa obstajajo izjeme, ko lahko izplačevalci potne stroške izplačajo v gotovini.
Naslovnica

Kako je obdavčeno poslovanje z virtualno valuto bitcoin

FinD-INFO članki, 5.9.2017

Drugi dohodki

FinD-INFO članki, 05.09.2017O davčni obravnavi pri poslovanju z bitcoini smo že pisali. Takrat smo se osredotočili na obravnavo z vidika DDV. V nadaljevanju pojasnjujemo še davčni vidik dohodnine in davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO).
Naslovnica

Davčna obveznost plačane študentske prakse v tujini

FinD-INFO članki, 14.7.2017

Drugi dohodki

FinD-INFO članki, 14.07.2017V sklopu študija v tujini bo rezident Slovenije opravljal tudi plačano prakso v tujini. Ali mora plačati dohodnino (tudi) v Sloveniji in koliko ta znaša?
Naslovnica

Obravnava dohodka po avtorski pogodbi je odvisna od vsebine in vrste pogodbenega odnosa

FinD-INFO članki, 20.6.2017

Drugi dohodki

FinD-INFO članki, 20.06.2017Za dohodek iz drugega pogodbenega razmerja se šteje dohodek, prejet za stvaritev avtorskega dela in dohodek za izvedbo avtorskega ali folklornega dela, ki ni prejet iz naslova delovnega razmerja ali iz naslova opravljanja dejavnosti.
Naslovnica

Kaj se šteje za drugi dohodek po ZDoh-2 in kaj ne?

FinD-INFO članki, 6.6.2017

Drugi dohodki

FinD-INFO članki, 06.06.2017V kolikor izplačevalec dohodka (pravna oseba) izplača dohodek fizični dohodek, in pri tem ne gre za nobenega od dohodkov opredeljenih v 18. členu ZDoh-2, gre za tako imenovani drugi dohodek. Zakon opredeljuje tudi določene izjeme in oprostitve plačila dohodnine od nekaterih drugih dohodkov, ki jih...
Naslovnica

Univerzalni temeljni dohodek - rešitev vseh obstoječih ali past novih težav?

Pravna praksa, št. 28, 14.7.2016

dr. Grega Strban, dr. Renata Mihalič, Pravna praksa, 28/2016Zmeraj aktualno vprašanje je, kdo naj bo odgovoren za varnost dohodka ob nastanku najbolj obremenjujočih tveganj v življenju posameznika in njegove družine ter za svoboden razvoj celotne družbe. Naj bodo to pravni subjekti zasebnega prava (posameznik, družina, delodajalec, zasebna zavarovanja) ali pravni subjekti javnega prava (država, lokalne skupnosti, javni zavodi). Ko tveganja postanejo dovolj množična, lahko prerastejo iz zasebnih v socialna (družbena) tveganja. Ta so recimo starost, bolezen, invalidnost, poškodba pri delu in poklicna bolezen, brezposelnost, starševstvo, odvisnost od oskrbe drugega, smrt ali pomanjkanje zadostnih sredstev za življenje.
Naslovnica

Obdavčitev daril

FinD-INFO članki, 11.12.2014

Drugi dohodki

FinD-INFO članki, 11.12.2014Prihaja čas obdarovanj in hkrati vprašanja v zvezi z obdavčitvijo daril. Kdaj darila niso predmet dohodnine, kdaj jih je potrebno obravnavati kot boniteto, kdaj so stroški daril davčno priznani odhodki za namene DDPO in kdaj darila niso predmet DDV, razkrivamo v nadaljevanju.
Naslovnica

Dileme parcialnega urejanja davčne problematike obdavčitve štipendij

Pravna praksa, št. 45, 20.11.2014

mag. Dominik Kuzma, Pravna praksa, 45/2014Spodbujanje izobraževanja in izobraženosti svojih državljanov je verjetno ena bolj plemenitih in pomembnih nalog posamezne države. V Sloveniji je po večini izobraževanje (še) brezplačno glede plačevanja šolnin - vsekakor do srednje izobrazbe in večinoma tudi na univerzitetni ravni. Izobraževanje v tujini pa je pogosto povezano s precejšnjimi stroški šolnin in tudi življenjskimi stroški, ki si jih ne more privoščiti prav vsak, ki bi si to želel. Na srečo vseh vedoželjnih Slovencev obstaja več možnosti za financiranje takega izobraževanja, in sicer od državnih štipendij, mednarodnih institucionalnih štipendij pa vse do zasebnih individualnih financiranj izobraževanja. Nudenje takih možnosti financiranja je hvalevredno in ga je treba na vse načine spodbujati, tudi z ukrepi na področju davčne politike.
Naslovnica

Davčna obravnava plačila fizičnim osebam za odkup zbranega odpadnega materiala in predlaganje REK obrazcev

22.8.2014

Pojasnilo FURS, št. 4210-6/2014-1, 22. 8. 2014Prejeli smo več vprašanj zavezancev v zvezi z obdavčitvijo dohodkov, ki jih dosegajo fizične osebe s prodajo zbranega odpadnega materiala družbam, ki so pooblaščene za odkup surovin. V nadaljevanju pojasnjujemo davčno obravnavo dohodkov, ki jih dosegajo fizične osebe s prodajo zbranega odpadnega materiala družbam, ki so pooblaščene za odkup surovin. V zvezi z obračunavanjem in plačevanjem prispevkov za zdravstveno zavarovanje povzemamo pojasnilo Ministrstva za zdravje (v nadaljevanju: MZ) št. 90
Naslovnica

Prenos sredstev iz naslova poklicnega zavarovanja na ZPIZ Slovenije za dokup pokojninske dobe

18.8.2014

Pojasnilo DURS, DT 4251-1585/2014-2, 31. 7. 2014Kakšna je davčna obravnava prenosa odkupne vrednosti sredstev iz poklicnega zavarovanja v obvezno pokojninsko zavarovanje na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije? V skladu z enajstim odstavkom 202. člena Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju zavarovanec vključen, v poklicno zavarovanje oziroma prejemnik poklicne pokojnine, dokupi pokojninsko dobo za razliko med pridobljeno dodano dobo iz naslova vključenosti v poklicno zavarovanje in obdobjem prejemanja poklicne pok
Naslovnica

Pojasnilo Zakona o dohodnini v povezavi z Zakonom o prostovoljstvu

28.5.2014

Pojasnilo DURS, št. 4210-6255/2014-1, 28. 5. 2014Zavezanec je zaprosil za pojasnilo Zakona o dohodnini glede višine nagrade za izjemne dosežke na področju prostovoljstva. Sprašuje, koliko znaša trenutna višina nagrade, ki jo prostovoljska organizacija lahko izplača prostovoljcu in ali se navedena višina nanaša na posamezno izplačilo s strani prostovoljske organizacije ali je to maksimalna višina, ki jo lahko prejme prostovoljec. V zvezi s temi vprašanji smo prejeli pojasnilo Ministrstva za finance, ki ga povzemamo v nadaljevanju. Zakon o prost
Naslovnica

Razlaga pojma »posvet z mednarodno udeležbo« po ZDoh-2

5.5.2014

Pojasnilo DURS, št. 4210-4282/2014-2, 5. 5. 2014V zvezi z uporabo določbe 4. točke 107. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 in vprašanjem razlage pojma »posvet z mednarodno udeležbo« pojasnjujemo: Oprostitev plačila dohodnine po 4. točki 107. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 - UPB7, 24/12, 30/12, 40/12-ZUJF, 75/12, 94/12 in 96/13) velja za prejemke, namenjene pokritju stroškov prevoza, nočitve in dnevnice (pod pogoji in do višin, ki so določeni za povračilo stroškov v predpisu vlade), kadar je izplačilo opravljeno fi
Naslovnica

Davčna obravnava izplačane subvencije tržne najemnine

7.2.2014

Pojasnilo DURS, št. 0611-128/2014-2, 7. 2. 2014Prejeli smo vprašanje občine, v katerem navaja, da se po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS (Uradni list RS, št. 62/10 s spremembami), ki je bil zadnjič spremenjen in dopolnjen decembra 2013, subvencije najemnine tržnega najemnega stanovanja izplačujejo lastniku stanovanja (najemodajalcu), čeprav je upravičenec do subvencije najemnik. Vprašanje je, ali se občina šteje za plačnika davka in je tako dolžna od zneska dohodka, ki ga izplača najemodajalcu, izračunati, odtegniti i
Naslovnica

Davčna obravnava denarnih izplačil za sodelovanje pri pridobivanju novih strank

31.7.2013

Drugi dohodki

Pojasnilo DURS, št. 4210-5338/2013-2 01-610-05, 31. 7. 2013Zavezanec sprašuje, če se lahko v nadaljevanju obravnavano izplačilo za pospeševanje prodaje šteje za darilo, ki se ne všteva v davčno osnovo do vrednosti 42 evrov. Pri tem navaja, da zavezanec, kot je primeroma gospodarska družba ali oseba, ki opravlja dejavnost, organizira akcijo pridobivanja novih strank. Obstoječe in nove stranke preko prodajnih in elektronskih poti prejmejo kupon, na katerem izpolnijo svoje podatke in ga skupaj s svojim priporočilom posredujejo morebitni novi stranki. Stran
Naslovnica

Potni stroški v društvu

FinD-INFO članki, 28.3.2013

Drugi dohodki

FinD-INFO članki, 28.03.2013Vprašanje:
Naslovnica

Organizacija nagradne igre

7.3.2013

Drugi dohodki

Pojasnilo DURS, št. 4210-2118/2013-2 01-610-02, 7. 3. 2013V zvezi z vprašanjem ali lahko družba v razpisnih pogojih nagradne igre navede, da mora posameznik pred prevzemom nagrade, na račun družbe nakazati ustrezen znesek za dohodnino (plačilo tega zneska naj bi bil tudi pogoj za prevzem darila/nagrade) pojasnjujemo davčno obravnavo prirejanja nagradnih iger: Dobitek v nagradni igri je po 3. točki tretjega odstavka 105. Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št, 13/11 - UPB7, 24/12, 30/12, 40/12 - ZUJF, 75/12 in 94/12) obdavčen kot drugi dohodek,
Naslovnica

Davčna obravnava daril

Pravna praksa, št. 48, 13.12.2012

Drugi dohodki

Andrej Grah-Whatmough, Pravna praksa, 48/2012Pred nami je praznični mesec, ko je tudi v poslovnem svetu obdarovanje zaposlenih, njihovih družinskih članov, poslovnih partnerjev in drugih s simboličnimi in včasih tudi vrednejšimi darili nekaj povsem običajnega. Ob vsesplošnem izmenjavanju daril pa marsikdo ne pomisli na davčne posledice. Darilo ima namreč lahko pomembne posledice na davčnem področju, in to tako na področju davka na dodano vrednost (DDV) kot tudi na področju davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) in dohodnine. Vprašanje davčnih posledic obdarovanja je še toliko pomembnejše, ker se davčne posledice danega darila ne ustavijo pri darovalcu, temveč lahko tudi neprijetno presenetijo obdarovanca in negativno vplivajo na njegov davčni položaj, zlasti na področju dohodnine.
Naslovnica

Predvidene tudi spremembe v obdavčitvi prostovoljcev

FinD-INFO članki, 18.7.2012

Drugi dohodki

FinD-INFO članki, 18.07.2012Predlog ZDoh-2K, ki naj bi se uporabljal od 1.1.2013 določa prejemke prostovoljcev in jih umešča med druge dohodke.
Naslovnica

Še je čas za napoved o doseženih dohodkih članov poslovodnih in nadzornih organov

FinD-INFO članki, 29.3.2012

Drugi dohodki

FinD-INFO članki, 29.03.2012Do konca meseca je potrebno oddati napoved dohodkov iz naslova vodenja in nadzora, ki presegajo zakonsko določene zneske.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 5 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Davčni članki in komentarji(41) Finančno-računovodski in poslovni nasvet...(1) Mnenja in pojasnila FURS(71)

Datum objave

2019(1) 2018(2) 2017(8) 2016(1)
2014(7) 2013(3) 2012(4) 2011(3)
2010(3) 2009(11) 2008(11) 2007(15)
2006(14) 2005(25) 2004(5)