FinD - Vsebinsko kazalo
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Register Find-INFO vsebin > I.13. Davčni postopek in davčna služba
 

Register davčno-finančnih vsebin

< Nazaj na seznam

I. Davčni članki in nasveti

I.13. Davčni postopek in davčna služba

Stran 1 / 12
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 297)
Naslovnica

Zasebni zahtevki za davčno stališče glede DDV v čezmejnih primerih (Cross-Border Rulings CBR)

23.7.2019

Pojasnilo FURS št. 4230-151/2019 z dne 10. 07. 2019Zasebni zahtevki za davčno stališče glede DDV v čezmejnih primerih (Cross-Border Rulings CBR)
Naslovnica

Informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDavP-2L

FinD-INFO članki, 26.6.2019

Davčni postopek in davčna služba

FinD-INFO članki, 26.06.2019V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 36/19, z dne 7. junija 2019, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona davčnem postopku (novela ZDavP-2L), ki je začela veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu, to je dne 22. junija 2019, uporabljati pa se začne 1. julija 2019.
Naslovnica

Plačila vseh mesečnih prispevkov za socialno varnost z enim e-računom

FinD-INFO članki, 3.6.2019

Davčni postopek in davčna služba

FinD-INFO članki, 03.06.2019FURS uvaja novost - plačevanje vseh prispevkov za socialno varnost z enim plačilom. To pomeni, da bo zavezancem plačevanje obveznosti poenostavljeno, predvsem pa bo cenejše, saj se bodo zmanjšali stroški provizije bankam.
Naslovnica

Podjetja, ste že vpisali svoje lastništvo v register?

FinD-INFO članki, 3.6.2019

Davčni postopek in davčna služba

FinD-INFO članki, 03.06.2019Podjetja morajo po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma prijaviti podatke o svojem dejanskem lastniku v Register dejanskih lastnikov (RDL). FURS sporoča, v kolikor tega še niste storili, boste do sredine junija prejeli poziv v eDavkih.
Naslovnica

Davčni obračun in izračun akontacije davka sta pred vrati

FinD-INFO članki, 12.3.2019

Davčni postopek in davčna služba

FinD-INFO članki, 12.03.2019Čeprav je predložitev davčnega obračuna ena rednih letnih nalog davčnih zavezancev, pa tudi letos velja izpostaviti ključne elemente izpolnitve navedene davčne obveznosti.
Naslovnica

Vračilo trošarine za energente, ki so jih obdelovalci zemljišč v letu 2018 porabili za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije - možnost elektronskega vlaganja zahtevkov

FinD-INFO članki, 4.2.2019

Davčni postopek in davčna služba

FinD-INFO članki, 04.02.2019Do 30. 6. 2019 lahko fizične osebe vlagajo zahtevke za vračilo trošarine za energente, porabljene za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije v letu 2018.
Naslovnica

Vpis pravne osebe v davčni register

Pravna praksa, št. 39-40, 12.10.2018

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 39-40/2018Pojasnilo FURS, nova izdaja dokumenta, oktober 2018 Veljavnost od 4. oktobra 2018 Pravne osebe se v davčni register vpišejo: - po uradni dolžnosti (na podlagi podatkov iz Poslovnega registra Slovenije), - na podlagi prijave za vpis v davčni register, ki jo finančnemu uradu predloži prav
Naslovnica

Vpis dejavnosti fizične osebe v davčni register

Pravna praksa, št. 39-40, 12.10.2018

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 39-40/2018Pojasnilo FURS, nova izdaja dokumenta, oktober 2018 Veljavnost od 4. oktobra 2018 Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost se v davčni register vpišejo: - po uradni dolžnosti (na podlagi podatkov iz Poslovnega registra Slovenije), - na podlagi prijave za vpis v davčni register, ki jo fina
Naslovnica

Varovanje podatkov (davčna tajnost, osebni podatki, razkritja)

Pravna praksa, št. 32, 30.8.2018

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 32/2018Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije, matična št. 2482711000, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Finančna uprava) obdeluje podatke, ki predstavljajo davčno tajnost, vključno z osebnimi podatki zavezancev v skladu z veljavnimi predpisi na področju varstva osebnih podatkov.
Naslovnica

Nadzor FURS glede pridobitve lastnega poslovnega deleža družbe

FinD-INFO članki, 20.6.2018

Davčni postopek in davčna služba

FinD-INFO članki, 20.06.2018Finančna uprava RS na področju pridobitve lastnih poslovnih deležev v družbah zaznava visoko tveganje, zato je v letu 2018 glede tega načrtovan povečan obseg davčno inšpekcijskih nadzorov. V do sedaj izvedenih nadzorih je bilo dodatno obračunanih več kot 2.9 mio € davčnih obveznosti.
Naslovnica

Kateri poslovni subjekti so upravičeni do obročnega plačila in odloga davka?

FinD-INFO članki, 15.5.2018

Davčni postopek in davčna služba

FinD-INFO članki, 15.05.2018Poslovni subjekti se lahko znajdejo v situacijah, ko ne morejo izpolnjevati vseh davčnih obveznosti do države v predpisanih rokih. Zato imajo na voljo ugodnejši način odplačevanja davčnih obveznosti, in sicer kot:
Naslovnica

Za odbitek davka, plačanega v tujini, morate vložiti ugovor zoper informativni izračun dohodnine

Pravna praksa, št. 16-17, 26.4.2018

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 16-17/2018Davčnemu zavezancu se odbitek davka, plačanega v tujini, prizna pri izračunu in poračunu dohodnine na letni ravni samo, če davčni zavezanec uveljavlja odbitek davka, plačanega v tujini, ali oprostitev tudi v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine oziroma napovedi za odmero dohodnine. Če tega ne stori v ugovoru pa ima tak zavezanec možnost, da zoper odločbo o odmeri dohodnine vloži pritožbo, v kateri uveljavlja tuj davek.
Naslovnica

Prikrito izplačilo dobička in davek - povezane osebe

Podjetje in delo, št. 2, 1.4.2018

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 2/2018V konkretni zadevi gre za vprašanje prikritega izplačila dobička, kjer se upošteva povezanost v smislu 7. točke 74. člena ZDDPO-2. Ta med drugim določa, da se za dohodke, podobne dividendam, šteje prikrito izplačilo dobička, ki se opravi osebi, ki ima neposredno ali posredno v lasti najmanj 25 % vrednosti ali števila delnic ali deležev v kapitalu, upravljanju ali nadzoru izplačevalca ali obvladuje izplačevalca na podlagi pogodbe ali na način, ki se razlikuje od razmerij med nepovezanimi osebami. Za prikrito izplačil dobička se šteje vsako nadomestilo, ki ga zagotovi izplačevalec osebi iz prejšnjega stavka, zlasti zagotovitev vseh oblik sredstev in opravljanje storitev, vključno z odpustom dolga, brez plačila ali po ceni, ki je nižja od primerljive tržne cene iz 16. člena in 17. člena tega zakona.
Naslovnica

Davčni nadzor transfernih cen v letu 2017

FinD-INFO članki, 27.3.2018

Davčni postopek in davčna služba

FinD-INFO članki, 27.03.2018O transfernih cenah smo v letu 2016 in 2017 že pisali. Danes pojasnjujemo ugotovitve davčnega organa v okviru davčnih nadzorov transfernih cen za leto 2017.
Naslovnica

Postopki za umrle davčne zavezance z dolgom nad 80 evrov

Pravna praksa, št. 2, 18.1.2018

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2018Pobudnik je od Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) prejel opomin, da naj poravna dolg po umrlem bratu in se tako izogne izvršbi. O obstoju zapadlih obveznosti po zapustniku je bil obveščen šele tri leta po pravnomočnosti sklepa o dedovanju z opominom.
Naslovnica

Pravna argumentacija o odvezi dolžnosti prijaviti račun v tujini za nerezidente v Republiki Sloveniji

Podjetje in delo, št. 8, 1.12.2017

Tomaž Kuralt, Podjetje in delo, 8/2017Title: Legal Argument for Discharge of Obligation to Register an Account Abroad for Non-Residents in the Republic of Slovenia 1. Uvod
Naslovnica

Pridobitev statusa pooblaščenega tujega posrednika (Podrobnejši opis)

Pravna praksa, št. 43, 9.11.2017

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2017Za izračunavanje, odtegovanje in plačevanje davčnega odtegljaja od dohodka iz nematerializiranih finančnih instrumentov (v nadaljevanju: NFI), ki se plača osebi, ki dohodek prejme za tuj račun (v nadaljevanju: posrednik), veljajo posebna pravila. Navedena pravila so določena v členih od 383. a do 383.g Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2).
Naslovnica

Zastaranje v davčnem pravu pomeni prenehanje obveznosti

Pravna praksa, št. 41-42, 26.10.2017

dr. Jernej Podlipnik, Pravna praksa, 41-42/2017Približno leto dni je minilo od objave sodbe Upravnega sodišča, v kateri je odločilo, da zastaranje odmere davčne obveznosti pravzaprav pomeni prenehanje (ugasnitev, prekluzijo) obveznosti. Stališče ni novo in se sklada s tem, kar (izrecno) velja v pravnih redih, v katerih je davčnopravna ureditev primerljiva s slovensko. V tem prispevku želim opozoriti na stališče v sodbi, obenem pa navesti in obrazložiti še določbe Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), ki stališče utemeljujejo, saj je obrazložitev sodbe v tem delu precej skopa.
Naslovnica

Vključevanje strank med teorijo in prakso upravnega postopka (s poudarkom na davčnih in inšpekcijskih postopkih)

Podjetje in delo, št. 6-7, 1.10.2017

Polonca Kovač, Podjetje in delo, 6-7/2017Povzetek: Položaj stranke v upravnem postopku in vključevanje prizadetih sta ključni vprašanji za demokratičnost oblasti. Prispevek obravnava izbrane vidike s temi vprašanji povezanih institutov v splošni upravnoprocesni regulaciji, s poudarkom na posebnostih davčnih in inšpekcijskih postopkov. Pri tem se analizirajo teoretična in normativna izhodišča ter novejša praksa oziroma skozi podane sodne primere izpostavljene dileme, ki se nanašajo na status stranskega udeleženca. Glede na temeljni cilj davčnih in inšpekcijskih postopkov, ki so pretežno nadzorne narave in usmerjeni v varstvo javnega interesa ter večinoma posegajo v pravni položaj strank, je opozorjeno na pomen načela sorazmernosti. To pomeni, da je treba pooblastila uradnih oseb, ki te postopke vodijo, in pravice vseh prizadetih oseb ustrezno uravnotežiti, da se zadosti tako ustavnim garancijam slednjih kot učinkovitosti namena postopka. V prispevku se obravnava in kritično ovrednoti praksa iz upravnega spora in primerov izpred Ustavnega sodišča RS, ki v zadnjih letih razlagajo zadevna vprašanja, zlasti v davčni ali gradbeni inšpekciji. Analiza pokaže, da se pravice stranskih udeležencev neredko bodisi pretirano široko tolmačijo bodisi preveč ožijo, tako da se te osebe kljub izkazu prizadetosti pravnega interesa v celoti izključujejo iz postopka. Sklepno se predlaga sistemsko uravnoteženo razlaganje intervenience od primera do primera, ki bi vodilo v bolj enako varstvo pravic ter večjo predvidljivost in učinkovitost upravnih postopkov. Ključne besede: položaj stranke v upravnem postopku, stranski udeleženec, enako varstvo pravic, sorazmernost, davčni in inšpekcijski postopki, sodna praksa Title: Parties’ Inclusion between Theory and Practice of Administrative Procedure (with Emphasis on Tax and Inspection Procedures) Abstract: The position of a party in administrative procedure and inclusion of all affected persons are key issues of democratic authority. Thi
Naslovnica

FURS poostreno nad nepredlagatelje obračunov prispevkov za socialno varnost

FinD-INFO članki, 5.9.2017

Davčni postopek in davčna služba

FinD-INFO članki, 05.09.2017Finančna uprava RS bo v drugi polovici septembra 2017 izvajala poostrene aktivnosti nadzora pri delodajalcih, ki za svoje zaposlene ne oddajajo obračunov prispevkov za socialno varnost (v nadaljevanju: REK obrazci) in tako za njih ne plačujejo prispevkov.
Naslovnica

Spremembe Zakona o pravdnem postopku, ki že veljajo

Pravna praksa, št. 32, 31.8.2017

dr. Ivanka Demšar-Potočnik, Pravna praksa, 32/2017Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (ZPP-E) je bil objavljen 27. februarja 2017. V veljavo je stopil 15. dan po objavi, torej 14. marca 2017. Uporabljati pa se bo začel šest mesecev po uveljavitvi, torej 14. septembra 2017, razen določb 107., 108. in 109. člena ZPP-E, ki so začele veljati z dnem uveljavitve tega zakona. V tem prispevku bom predstavila, kaj nam prinašajo že veljavne novosti, zakaj so bile te spremembe potrebne in kakšen je njihov pomen za sodno prakso. Obenem bom opozorila na pomanjkljivosti nove ureditve, ki bi bile lahko sporne.
Naslovnica

Saga o pravici do povračila stroškov v davčnem postopku

Pravna praksa, št. 32, 31.8.2017

dr. Jernej Podlipnik, Pravna praksa, 32/2017Spodnji zapis bi morda bolj spadal v publikacije z rubriko "saj ni res, pa je" kot pa v strokovno pravniško revijo, pa vendar se pisec teh vrstic že v tretjem postopku, ki teče pri Finančni upravi Republike Slovenije (FURS), ukvarjam s pravnim vprašanjem, ki ga je tej instituciji nadrejeni organ, tj. Ministrstvo za finance (MF), že razrešil konec leta 2016, toda prvostopenjski organ njegovega stališča bodisi ne pozna bodisi ga brez obrazložitve ignorira. Sledila bo ponovna pritožba in brez vsakršne potrebe nastajajo dodatni stroški za državo (honorarji za pooblaščence in čas, potreben za ukvarjanje z nepotrebnimi zadevami) in zavezance. Morda pa bo ta zapis pripomogel k razmisleku, kako bi se dalo temu v prihodnosti izogniti.
Naslovnica

Podatki v davčnem registru

FinD-INFO članki, 14.7.2017

Davčni postopek in davčna služba

FinD-INFO članki, 14.07.2017Zanima nas, ali je ob sklenitvi pogodbe z novo stranko za vodenje računovodskih storitev obvezno na FURS poslati obrazec DR in ga tako obvestiti o menjavi računovodskega servisa.
Naslovnica

Podjetnikom in podjetjem se večina dokumentov FURS vroča le še elektronsko

FinD-INFO članki, 14.7.2017

Davčni postopek in davčna služba

FinD-INFO članki, 14.07.2017FURS ugotavlja, da si določene pravne osebe in fizične osebe z dejavnostjo še vedno niso uredile vse potrebno za uspešno prejemanje elektronsko vročenih dokumentov. Seznam dokumentov, ki se vročajo elektronsko, je namreč vse daljši. Objavljen je na spletni strani FURS. Gre za zelo pomembne dokumente (npr. sklepe, opomine, inšpekcijske odločbe itd.), ki lahko nosijo pravne posledice, zato je res velika škoda, če zavezanci z njimi niso seznanjeni.
Naslovnica

Podjetnikom in podjetjem se večina dokumentov FURS vroča le še elektronsko

Pravna praksa, št. 26, 6.7.2017

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2017Finančna uprava RS ugotavlja, da si določene pravne osebe in fizične osebe z dejavnostjo še vedno niso uredile vsega potrebnega za uspešno prejemanje elektronsko vročenih dokumentov. Seznam dokumentov, ki se vročajo elektronsko, je namreč vse daljši. Objavljen je na spletni strani FURS. Gre za zelo pomembne dokumente (na primer sklepe, opomine, inšpekcijske odločbe itd.), ki lahko nosijo pravne posledice, zato bi bila velika škoda, če zavezanci z njimi ne bi bili seznanjeni.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 12 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Davčni članki in komentarji(213) Inšpekcijski pregledi FURS(3) Mnenja in pojasnila FURS(81)

Datum objave

2019(6) 2018(9) 2017(18) 2016(20)
2015(22) 2014(40) 2013(22) 2012(15)
2011(19) 2010(27) 2009(35) 2008(8)
2007(42) 2006(10) 2005(2) 2004(1)
2003(1)