FinD - Vsebinsko kazalo
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Register Find-INFO vsebin > I.14. Davčna praksa EU
 

Register davčno-finančnih vsebin

< Nazaj na seznam

I. Davčni članki in nasveti

I.14. Davčna praksa EU

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 43)
Naslovnica

Tarifne opustitve (Podrobnejši opis)

Pravna praksa, št. 28-29, 19.7.2018

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28-29/2018Pojasnilo FURS, 8. izdaja, julij 2018 Veljavnost: 11. julij 2018 Tarifne opustitve Tarifne opustitve omogočajo popolno ali delno opustitev avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za uvoz določenega blaga v neomejenih količinah, kot je to določeno v 26. členu Pogodbe o us
Naslovnica

Direktiva o mehanizmih za reševanje davčnih sporov v Evropski uniji

Pravna praksa, št. 16-17, 26.4.2018

mag. Dominik Kuzma, Pravna praksa, 16-17/2018Ob poplavi novic o davčnih utajah in skrivanju dohodkov v davčnih oazah, projektu BEPS in drugih mednarodnih ukrepih, ki ciljajo na zajezitev erozij davčnih osnov v druge (davčno manj obremenjene) države, je novica o sprejetju direktive o mehanizmih za reševanje davčnih sporov v Evropski uniji (v nadaljevanju direktiva) bolj ali manj šla mimo radarja strokovne in še posebej splošne javnosti. To pa ne pomeni, da je sprejetje direktive, ki bo določila standarde reševanja sporov mednarodne dvojne obdavčitve dohodkov in marsikateremu davčnemu zavezancu dala na voljo pravna orodja za uveljavljanje pravic v mednarodnem davčnem okolju, nepomembno. Ravno nasprotno, gre za pomemben premik in dobrodošlo spremembo na področju mednarodne davčne ureditve v Evropski uniji (EU), ki bo po implementaciji direktive pomembno vplivala na dohodke in življenje marsikaterega davčnega zavezanca, ki se je znašel v navzkrižnem ognju dvojne obdavčitve.
Naslovnica

Z novimi pravili izmenjave podatkov do boljšega mednarodnega davčnega nadzora

FinD-INFO članki, 5.9.2017

Davčna praksa EU

FinD-INFO članki, 05.09.2017Od 1. julija se uporabljajo določbe Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku, s čemer se dopolnjujejo pravila izmenjave podatkov ter poročanja po posameznih državah, ki jih je uzakonila novela Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku...
Naslovnica

Metode za odpravo dvojnega obdavčevanja po modelni konvenciji OECD

Pravna praksa, št. 27, 13.7.2017

mag. Matjaž Kovač, Pravna praksa, 27/2017Bilateralne konvencije sklepa država z drugo državo zaradi odpravljanja določenih pravnih vprašanj in s tem poenotenja stališč o pravnem problemu med dvema državama pogodbenicama. Na davčnem področju so bilateralne konvencije predvsem pomembne pri izogibanju dvojnemu obdavčenju. V nadaljevanju bom na kratko predstavil določene rešitve glede izogibanja dvojnemu obdavčenju, ki imajo pravno podlago v Modelu OECD in bilateralnih konvencijah, sklenjenih na podlagi Modela OECD.
Naslovnica

Pripis kapitala poslovni enoti za davčne namene in obstoj poslovne enote tuje matične družbe, ki ima v Sloveniji hčerinsko družbo

Pravna praksa, št. 45, 20.11.2014

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 45/2014Pojasnilo DURS, št. 4200-319/2014-1, 7. april 2014 Poslovna enota tujega podjetja v Sloveniji ima v naši državi ustanovljeno tudi hčerinsko družbo tega podjetja. Glede pripisa kapitala poslovni enoti davčni zavezanec izhaja Poročila OECD o pripisu dobička stalnim poslovnim
Naslovnica

Davčne ugodnosti morajo veljati za vse registrirane življenjske skupnosti enako

Pravna praksa, št. 27, 11.7.2013

Zoran Skubic, Pravna praksa, 27/2013V odločitvi, ki je po svojem pravnem bistvu in smotru enaka smernicam nedavne prelomne razsodbe Vrhovnega sodišča ZDA v zadevi Windsor, je nemško Zvezno ustavno sodišče (Bundesverfassungsgericht - BVerfG) ocenjevalo dopustnost različnega davčnega obravnavanja raznospolnih zakoncev in oseb v registriranih istospolnih partnerskih skupnostih. Ugodnost davčne delitve dohodka (nem. Ehegattensplitting) je namreč po nemških davčnih predpisih pridržana zgolj "resnični" zakonski zvezi. Sodišče je seveda ugotovilo, da tako razlikovanje ni utemeljeno na legitimnih razlogih, ampak da se opira na kvečjemu pavšalne pomisleke. Njegova odločitev pa bo imela neposredne posledice tudi za nemški proračun, ne samo ex post, ampak tudi ex ante: ker je nemški zakonodajalec brez tehtnih razlogov ugodnost delitve dohodka podelil le poročenim raznospolnim parom, bo moral vračilo previsoko odmerjenih davkov posameznikom v registriranih istospolnih partnerskih skupnostih nositi nemški davkoplačevalec.
Naslovnica

Pristojnosti davčnih organov ostajajo še naprej široke

Pravna praksa, št. 16-17, 25.4.2013

Davčna praksa EU

Matej Cerar, Pravna praksa, 16-17/2013Pritožniki, tri gospodarske družbe z omejeno odgovornostjo (B.L.H, Kver, I.O.R), so pred Evropskim sodiščem za človekove pravice (ESČP) zaman zatrjevali kršitev 8. člena Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic (EKČP). Precej široka zahteva davčnega urada, da za potrebe revizije ene od družb pripravijo kopijo podatkov s strežnika, ki ga skupno uporabljajo vsa podjetja, namreč po mnenju ESČP ne pomeni kršitve nobene od konvencijskih določb.
Naslovnica

Načelo ne bis in idem v luči prava EU: kdaj ima davčna sankcija kazenskopravno naravo

Pravna praksa, št. 11, 21.3.2013

Davčna praksa EU

Zoran Skubic, Pravna praksa, 11/2013Načelo ne bis in idem (tj. prepoved dvojnega kaznovanja) je temeljno načelo sodobnega kaznovalnega prava in ima kot tako domala univerzalno uporabo. Pred njim ni imuno niti pravo EU. Od uveljavitve Lizbonske pogodbe prihaja na površje vse več dilem, povezanih z uporabo in razmerjem med Listino (EU) o temeljnih pravicah na eni in Evropsko konvencijo o človekovih pravicah (EKČP) kot (prav tako) eno temeljnih podstati pravnega reda vsake od 27 držav članic na drugi strani. Sodišče EU je v nedavni odločitvi podrobneje orisalo kolizijo med obema dokumentoma prav v luči praktične uporabe omenjenega načela na področju davkov. Pri tem pa je z uporabo meril iz doktrine Engel, ki jih je predhodno razvilo (konkurenčno?) Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP), pojasnilo, kdaj se davčna kazen šteje po naravi za kazensko sankcijo.
Naslovnica

Perspektive davčne politike in nekatera aktualna vprašanja v Evropski uniji

Podjetje in delo, št. 3-4, 18.6.2012

Davčna praksa EU

Franc Pernek, Podjetje in delo, 3-4/2012Članek obravnava nekatera aktualna vprašanja davčne politike zadnjih let v Evropski uniji s pogledi v prihodnost. Najprej so nakazani nekateri vidiki davčnih direktiv, in sicer: davek na dodano vrednost, davčne direktive v razmerju do primarnega prava, direktiva o matičnih in hčerinskih družbah, direktiva o obrestih in licenčninah, vprašanje načel lojalnega sodelovanja in izkrivljene konkurence. Prikazana je sodna praksa Sodišča Evropskih skupnosti glede davka po odbitku in tako imenovanega "kompenzacijskega" davka. Sledi predstavitev vsebine Dunajske konference iz leta 2008 z mnenji davčnih strokovnjakov, ki so v delovnih skupinah izmenjali poglede na skupno konsolidirano davčno osnovo za pravne osebe.
Naslovnica

Možnosti davčnih zlorab zaradi neusklajenih davčnih metod v EU

Podjetje in delo, št. 5, 1.8.2011

Davčna praksa EU

Franc Pernek, Podjetje in delo, 5/2011Povzetek Avtor obravnava možnosti davčnih zlorab v odnosu do skupne konsolidirane davčne osnove za pravne osebe (Common Consolidated Corporate Tax Base - CCCTB) in obdavčenje po pravilih matične države (Home State Taxation - HST) v Evropski uniji. Skupna konsolidirana davčna osnova za davek
Naslovnica

Razmerje med (evropskim, slovenskim) davčnim in civilnim pravom

Pravna praksa, št. 18, 12.5.2011

Davčna praksa EU

dr. Marko Ilešič, Pravna praksa, 18/2011Isti (civilno)pravni posel ima lahko poleg pravnih posledic, zaradi katerih je ena ali več oseb izrazilo svojo poslovno voljo, tudi druge, ki so javnopravne narave. Zelo pogosto ima nastanek ali spolnitev pravnega posla davčnopravne posledice. Mislim zlasti na davek na dodano vrednost, pa tudi na davek na dediščine in darila.
Naslovnica

Izogibanje obdavčevanju s strani družb v evropskem pravu

Pravna praksa, št. 12, 25.3.2010

Davčna praksa EU

Nana Šumrada, Pravna praksa, 12/2010Izogibanje obdavčevanju je spremljajoč pojav mednarodnega finančnega poslovanja, ki pomembno vpliva na njegovo pravno ureditev. Poleg davčne utaje, ki je v pristojnosti držav članic, je znotraj Evropske unije (EU) pomembna in vse odmevnejša tudi problematika bolj ali manj legitimnega zmanjševanja da...
Naslovnica

Davčni raji na odstrelu

Pravna praksa, št. 6-7, 11.2.2010

Davčna praksa EU

Peter Merc, Pravna praksa, 6-7/2010Francoski minister za finance v drugi polovici 17. stoletja Jean Baptiste Colbert je dejal, da je umetnost obdavčenja enaka skubljenju gosi: s čim manj gaganja dobiti čim več perja. Ob postopnem zviševanju davčnih stopenj, uvajanju novih davkov in drugih oblikah obremenjevanja dohodkov in premoženja...
Naslovnica

Zagotavljanje kakovosti davčnega svetovanja – v luči ameriške prakse

Revija RDP, št. 10, 1.10.2008

Davčna praksa EU

Revija RDP, 01.10.2008Splošno znano je, da je za vsako fizično ali pravno osebo (takšno, ki svoje storitve ponuja na trgu), za njen obstoj oziroma preživetje ključnega pomena, da nenehno vzdržuje in izboljšuje kakovost svojih storitev, pri čemer davčno svetovanje ne more biti nikakršna izjema. V našem prispevku bomo poje...
Naslovnica

Davčni zastopnik v sistemu davka na dodano vrednost v Bosni in Hercegovini

Revija RDP, št. 5, 1.5.2008

Davčna praksa EU

Revija RDP, 01.05.2008V članku je podrobneje predstavljen institut davčnega zastopnika za davek na dodano vrednost v BiH. V nasprotju z zastopnikom po slovenski ureditvi je davčni zastopnik za DDV v BiH solidarno odgovoren z davčnim zavezancem za plačilo DDV....
Naslovnica

Registracija zavezancev za davek na dodano vrednost v Bosni in Hercegovini

Revija RDP, št. 2, 1.2.2008

Davčna praksa EU

Revija RDP, 01.02.2008S Pravilnikom o registraciji in vpisu v Enotni register zavezancev posrednih davkov (»Službeni glasnik Bosne in Hercegovine« št. 28/07), je vzpostavljen Enotni register zavezancev posrednih davkov v Bosni in Hercegovini, določene so osebe, ki se registrirajo in vpišejo v Register, osnova registracij...
Naslovnica

Davčni sistem v R Bosni in Hercegovini

FinD-INFO članki, št. 0, 1.12.2007

Davčna praksa EU

FinD-INFO članki, 01.12.2007Tuja vlaganja v R Bosni in Hercegovini ureja Zakon o politiki direktnih tujih vlaganj, ki ureja vlaganja in reinvestiranje dobička v BiH in Entiteto (Federacija BiH), kjer morajo investitorji prijaviti svojo dejavnost. Prav tako je določena tudi davčna politika do tujih vlagateljev z vsemi posebnost...
Naslovnica

Davčni sistem v R Srbiji

FinD-INFO članki, št. 0, 1.12.2007

Davčna praksa EU

FinD-INFO članki, 01.12.2007Vse od leta 2004 je v R Srbiji obvezna uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja, malim podjetjem pa je omogočeno, da vodijo svoje poslovne knjige po Pravilniku o načinu priznavanja in ocenjevanja premoženja, obveznosti, prihodkov in odhodkov malih pravnih oseb podjetnikov. Pri obračun...
Naslovnica

Davčni vidik investicij domačih podjetij v tujini

FinD-INFO članki, št. 0, 1.12.2007

Davčna praksa EU

FinD-INFO članki, 01.12.2007Slovenska podjetja imajo številne možnosti odpiranj in vlaganj v hčerinska podjetja v tujini, pri čemer je poleg slovenske davčne zakonodaje potrebno poznati tudi davčno zakonodajo države, kjer ustanavljamo hčerinsko podjetje, kot tudi obstoj meddržavnega dogovora o vzajemnosti in davčnem sodelovanj...
Naslovnica

Medsebojna upravna pomoč med državami članicami EU pri pobiranju davščin

1.6.2007

Davčna praksa EU

Naslovnica

EU: ugovor, temelječ na ugledu predhodne znamke

Pravna praksa, št. 4, 1.2.2007

Davčna praksa EU

Špelca Sever-Mlinarič, Pravna praksa, 4/2007univ. dipl. pravnica, odvetniška kandidatka in podiplomska študentka na PF Univerze v Ljubljani Blagovne in storitvene znamke (v nadaljevanju: znamke) danes na trgu niso le za omogočanje razlikovanja blaga ali storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja, ampak so z znamkami ...
Naslovnica

Pomoč na cesti

Pravna praksa, št. 1, 11.1.2007

Davčna praksa EU

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 1/2007Komisija ES proti Grčiji (C-13/06 z dne 7. 12. 2006) S tožbo je Komisija Sodišču ES predlagala, da ugotovi, da Grčija s tem, da je za predmet davka na dodano vrednost (DDV) določila storitve pomoči na cesti v primeru okvare, ni izpolnila obveznosti iz 13. člena Šeste direktive Sveta o usklajevanj...
Naslovnica

Plačilo trošarine za proizvode za lastno uporabo

Pravna praksa, št. 49-50, 21.12.2006

Davčna praksa EU

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 49-50/2006Staatssecretaris van Financiën proti B. F. Joustra (C-5/05 z dne 23. 11. 2006) Joustra in 70 drugih posameznikov so ustanovili skupino, imenovano »krog prijateljev vina«, v imenu katerega je Joustra vsako leto naročil vino v Franciji za njihovo lastno uporabo. Po njegovem naročilu to vino v Franc...
Naslovnica

Plačila za socialno varnost v drugi državi članici

Pravna praksa, št. 45, 23.11.2006

Davčna praksa EU

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 45/2006F. Nemec proti Caisse régionale d’assurance maladie du Nord-Est, (C-205/05 z dne 9. 11. 2006) Fabien Nemec, francoski državljan s stalnim prebivališčem v Franciji, je bil več let zaposlen v podjetju v Franciji, kjer je bil izpostavljen azbestu. Tudi ko se je zaradi prenehanja delodajalca zaposlil...
Naslovnica

Obveznost obrazložitve in navedba pravnega pouka v odločbi

Pravna praksa, št. 44, 16.11.2006

Davčna praksa EU

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 44/2006G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG proti Gemeinsamer Bundesausschuss (primer C-317/05, 26. 10. 2006) Gemeinsamer Bundesausschuss (skupna zvezna komisija) je konec leta 2003 predlagala seznam zdravil, ki se lahko izdajo brez recepta in se izjemoma lahko predpišejo, njihovo plačilo pa povrne zdravstveno...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Davčni članki in komentarji(42) Inšpekcijski pregledi FURS(1)

Datum objave

2018(2) 2017(2) 2014(1) 2013(3)
2012(1) 2011(2) 2010(2) 2008(3)
2007(6) 2006(21)