FinD - Vsebinsko kazalo
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Register Find-INFO vsebin > I.10. Davek na promet zavarovalnih poslov in drugi davki
 

Register davčno-finančnih vsebin

< Nazaj na seznam

I. Davčni članki in nasveti

I.10. Davek na promet zavarovalnih poslov in drugi davki

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 26)
Naslovnica

Zakaj so ponudniki dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja izvzeti iz plačila davka od prometa zavarovalnih poslov?

Pravna praksa, št. 35, 10.9.2015

dr. Bruno Nikolić, Pravna praksa, 35/2015Veljavna zakonodajna ureditev sistema financiranja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja socialne funkcije ne zasleduje toliko, kot bi se za dejavnost, ki je sestavni del socialne varnosti, pričakovalo. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje uvrščamo med storitve splošnega gospodarskega pomena, zato bi morala biti njihova socialna funkcija še toliko bolj poudarjena. Ponudniki dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v "zahvalo" za ugodno sistemsko ureditev financiranja zdravstvenega varstva, ki močno pripomore k njihovim uspešnim poslovnim rezultatom, družbi vračajo manj kot drugi gospodarski subjekti, ki izvajajo gospodarske dejavnosti. Z odpravo določbe o vračilu polovice dobička iz dejavnosti dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja nazaj v izvajanje te dejavnosti so ponudniki dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ugodneje obravnavani kot izvajalci večine drugih zavarovalnih poslov, saj so v nasprotju z njimi izvzeti iz plačevanja davka od prometa zavarovalnih poslov. Pri tem pa ni sporno le izvzetje iz plačila davka od zavarovalnih poslov, temveč tudi način, na katerega je zakonodajalec to dosegel.
Naslovnica

Davek od prometa zavarovalnih poslov in požarna taksa pri različnih vrstah zavarovanj

21.7.2014

Pojasnilo DURS, št. 4235-2/2014-2 z dne 19. 6. 2014Na vprašanja davčnega zavezanca s področij davka od prometa zavarovalnih poslov (v nadaljevanju: DPZP) in požarne takse v nadaljevanju posredujemo odgovore, pripravljene skupaj z Ministrstvom za finance: 1.Ali se obdobje 10 let, ki je določeno v 2. točki 8. člena ZDPZP nanaša na vse vrste zavarovanj, ki so v tej točki našteta? Obdobje 10 let iz 2. točke 8. člena ZDPZP se nanaša na nezgodna, zdravstvena in življenjska zavarovanja. ZDPZP v drugi točki 8. člena določa, da se DPZP ne plačuje od pre
Naslovnica

Zavarovanje prevozniške odgovornosti in davek od prometa zavarovalnih poslov

6.12.2013

Pojasnilo DURS, št. 4235-35/2013-1 z dne 21. 11. 2013V zvezi z vprašanjem glede kritja nevarnosti za primer zavarovanja prevozniške odgovornosti pri mednarodnih prevozih in kabotaži in obveznostjo obračuna davka od prometa zavarovalnih poslov vam v nadaljevanju posredujemo pojasnilo, pripravljeno skupaj z Ministrstvom za finance: Zavarovanje prevozniške odgovornosti, ki je samostojno sklenjeno, je predmet davka od prometa zavarovalnih poslov v primeru, ko je sklenitelj zavarovanja pravna oseba s sedežem v Sloveniji ali fizična oseba s stalnim preb
Naslovnica

Okrepljeno sodelovanje na področju obdavčitve finančnih storitev

FinD-INFO članki, 4.2.2013

Davek na promet zavarovalnih poslov in drugi davki

FinD-INFO članki, 04.02.2013Z uveljavitvijo novega ZDFS je bil postavljen prvi pogoj za okrepljeno sodelovanje na področju uvedbe skupnega sistema davka na finančne storitve v EU.
Naslovnica

Odslej tudi obdavčitev finančnih storitev

FinD-INFO članki, 17.12.2012

Davek na promet zavarovalnih poslov in drugi davki

FinD-INFO članki, 17.12.2012Po ZDFS bodo obdavčene finančne in zavarovalne storitve, ki so bile sicer plačila davka na dodano vrednost oproščene.
Naslovnica

Alternativni viri financiranja javne infrastrukture

Pravna praksa, št. 18, 12.5.2011

Davek na promet zavarovalnih poslov in drugi davki

mag. Petra Ferk, Boštjan Ferk, Pravna praksa, 18/2011Gospodarska kriza je temeljito spremenila pogled na investicije v javno infrastrukturo. V vseh državah članicah prihaja do težav v zvezi s takimi investicijami, pri njihovem premagovanju pa so nekatere države uspešnejše kot druge. Slovenija ni imuna za svetovno dogajanje, hkrati pa spada med države, pri katerih je mogoče zaznati izrazito konzervativen odnos, zlasti na državni ravni, glede uporabe alternativnih virov financiranja, ki jo pri investicijah v javno infrastrukturo spodbuja in promovira Evropska unija (EU). Namen tega prispevka je predstaviti vsebino in potencial alternativnih virov financiranja javne infrastrukture. Obravnavala bova sočasno uporabo sredstev EU in zasebnega kapitala pri financiranju javnih infrastrukturnih projektov po modelu javno-zasebnega partnerstva.
Naslovnica

Razlaga splošnih pogojev zavarovanja avtomobilskega kaska - obseg zavarovalnega jamstva

Pravna praksa, št. 10, 17.3.2011

Davek na promet zavarovalnih poslov in drugi davki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2011Splošni pogoji za zavarovanje avtomobilskega kaska AK-92/XI - 3. člen Besedilo splošnih pogojev zavarovanja avtomobilskega kaska, ki ga je v obliki formularja vnaprej pripravila tožena stranka, je nejasno, zato ga je treba razlagati v korist tožnika kot šibkejše stranke pogodbenega razmerja (83. člen OZ).
Naslovnica

Obdavčitev pri prostovoljnem dodatnem pokojninskem zavarovanju

Pravna praksa, št. 8, 3.3.2011

Davek na promet zavarovalnih poslov in drugi davki

mag. Maja Golovrški, Pravna praksa, 8/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na tonažo - ZDTon-A

Pravna praksa, št. 10, 11.3.2010

Davek na promet zavarovalnih poslov in drugi davki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2010Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na tonažo (ZDTon-A)1 je začel veljati 31. oktobra 2009. Kot je navedeno že v pojasnilu DURS, št. 4200-21/2009-1 z dne 13. februarja 2009, se je Slovenija že v fazi usklajevanja z Evropsko komisijo o odobritvi sheme državne pomoči2 po Zakonu o davku na...
Naslovnica

Davek na tonažo

Pravna praksa, št. 23, 11.6.2009

Davek na promet zavarovalnih poslov in drugi davki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 23/2009Pojasnilo DURS, št. 4200-21/2009-1, 13. februar 2009
Naslovnica

Davčna obravnava premij za zavarovanja povezana z odškodninsko odgovornostjo članov organov vodenja in nadzora

Pravna praksa, št. 40-41, 17.10.2008

Davek na promet zavarovalnih poslov in drugi davki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2008 Pojasnilo MF, št. 421-157/2008, 3. september 2008
Naslovnica

Udeležba delavcev pri dobičku družbe

Podjetje in delo, št. 3-4, 13.6.2008

Davek na promet zavarovalnih poslov in drugi davki

Tadeja Pitz, Tadeja Pitz, Podjetje in delo, 3-4/2008Članek je rezultat trenutnih aktualnih dogajanj na področju gospodarskega in delovnega prava v Sloveniji. Slovenija si je dolga leta prizadevala, da bi skladno s Priporočilom Sveta EU iz leta 1992 zakonsko uredila udeležbo delavcev pri dobičku. Prve zametke osnutka Zakona o udeležbi delavcev pri dob...
Naslovnica

Posebnosti obdavčitve prometa zavarovalnih poslov

FinD-INFO članki, 30.4.2008

Davek na promet zavarovalnih poslov in drugi davki

FinD-INFO članki, 30.04.2008Obdavčitev prometa od zavarovalnih poslov ureja Zakon o davku od prometa zavarovalnih poslov (ZDPZP), ki določa zavezanca za davek t. j zavarovalnico in predmet obdavčitve t.j. zavarovalni posel. V skladu s 3. členom ZDPZP se šteje za zavarovalni posel sklepanje in izvrševanje pogodb o premoženjskem...
Naslovnica

Prostovoljna dodatna pokojninska zavarovanja, dodatna zdravstvena zavarovanja in izvajanje Zakona o davku od prometa zavarovalnih poslov

22.2.2007

Davek na promet zavarovalnih poslov in drugi davki

Pojasnilo MF, št. 35960/03, z dne 24. 1. 2003#. V primeru prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in izstopa izvajalca pokojninskega načrtaPojasnilo MF, št. 35960/03, z dne 24. 1. 2003 Izvajalci pokojninskih zavarovanj po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. list RS, št. 106/99, 72/00, 124/00, 109/01 in 108/02), v nadaljevanju ZPIZ-1, so v zvezi z obdavčevanjem v skladu z 11. členom Zakona o davku od prometa zavarovalnih poslov (Ur.l. RS, št. 57/99), v nadaljevanju ZDPZP, od Ministrstva za finance RS dobili dodatna pojasnila glede izvajanja ZDPZP v naslednjih primerih: prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarov
Naslovnica

Kazni

22.2.2007

Davek na promet zavarovalnih poslov in drugi davki

Davčni zavezanec se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 1.000.000 do 18.000.000 tolarjev, če: ne obračuna davka ter ne sestavi in predloži mesečnega obračuna davka davčnemu organu, ne plača davka v predpisanem roku. Z denarno kaznijo od 200.000 do 1.000.000 tolarjev se za navedena prekrška kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
Naslovnica

Zavarovanja, ki krijejo nevarnosti izven območja Republike Slovenije, od katerih se ne plačuje davka od prometa zavarovalnih poslov

22.2.2007

Davek na promet zavarovalnih poslov in drugi davki

Pojasnilo MF, št. 17501/02, z dne 17. 9. 2002Pojasnilo MF, št. 17501/02, z dne 17. 9. 2002 V skladu s 3. točko prvega odstavka 8. člena Zakona o davku od prometa zavarovalnih poslov (Ur.l. RS, št. 57/99, dalje ZDPZP) se davka od zavarovalnih poslov ne plačuje od zavarovanj, ki krijejo nevarnosti izven območja Republike Slovenije. Pri tem se v skladu z drugim odstavkom 3. člena ZDPZP kot zavarovalni posli štejejo sklepanje in izvrševanje pogodb o premoženjskem in osebnem zavarovanju, kar je tudi v skladu z 2. členom Zakona o zavarovalništvu
Naslovnica

Poravnava davčne obveznosti

22.2.2007

Davek na promet zavarovalnih poslov in drugi davki

Davčni zavezanec mora plačati obračunani davek v 15 dneh po poteku meseca, za katerega je sestavil mesečni obračun.
Naslovnica

Davčni obračun

22.2.2007

Davek na promet zavarovalnih poslov in drugi davki

Davčni zavezanec sestavi mesečni obračun davka na podlagi evidenc, ki zagotavljajo podatke o obdobju, za katerega se plačuje davek, o davčni osnovi, o davčni stopnji in o znesku obračunanega davka. Mesečni obračun davka predloži davčnemu organu v 15 dneh po poteku meseca, za katerega je sestavil obračun, ne glede na to, ali je za obdobje, za katero je predložil obračun, dolžan plačati davek ali ne.
Naslovnica

Davčne oprostitve

22.2.2007

Davek na promet zavarovalnih poslov in drugi davki

Po posebni določbi ZDPZP se davek od prometa zavarovalnih poslov ne plačuje od: obveznih pokojninskih in invalidskih zavarovanj ter obveznih zdravstvenih zavarovanj, osebnih (zdravstvenih, nezgodnih in življenjskih) zavarovanj, pri katerih zavarovalno razmerje ni krajše od dobe 10 let, zavarovanj, ki krijejo nevarnosti izven območja Republike Slovenije, pozavarovanj.
Naslovnica

Obračunavanje in plačevanje davka

22.2.2007

Davek na promet zavarovalnih poslov in drugi davki

Glede na način ugotavljanja in plačevanja davčne obveznosti se davek od prometa zavarovalnih poslov uvršča med obvezne dajatve, za katere velja načelo samoobdavčitve. To pomeni, da je davčni zavezanec dolžan sam sestaviti in predložiti davčni obračun in plačati obračunani davek.
Naslovnica

Povečanje davčne osnove

22.2.2007

Davek na promet zavarovalnih poslov in drugi davki

Če se zavarovalna pogodba za osebna (zdravstvena, nezgodna in življenjska) zavarovanja razdre pred potekom 10 let, mora davčni zavezanec obračunati in plačati davek od zavarovalnih poslov. V tem primeru je davčna osnova vsota, ki se izplača zavarovancu, ne glede na to, ali se zavarovalna vsota izplača v enkratnem znesku ali v obliki rente.
Naslovnica

Davčna osnova

22.2.2007

Davek na promet zavarovalnih poslov in drugi davki

Davčna osnova za obračun davka od zavarovalnih poslov je premija oziroma prispevek, ki se plačuje na podlagi sklenjene zavarovalne pogodbe. V osnovo se všteva tudi udeležba na dobičku, ki se pripiše zavarovalni vsoti.
Naslovnica

Davčna stopnja

22.2.2007

Davek na promet zavarovalnih poslov in drugi davki

V skladu z ZDPZP se davek od zavarovalnih poslov plačuje po stopnji 6,5 % od davčne osnove.
Naslovnica

Obračunsko obdobje

22.2.2007

Davek na promet zavarovalnih poslov in drugi davki

Davčni zavezanec plačuje davek od zavarovalnih poslov od opravljenih zavarovalnih poslov v koledarskem mesecu.
Naslovnica

Opredelitev zavarovalnih poslov

22.2.2007

Davek na promet zavarovalnih poslov in drugi davki

Zavarovalni posli po ZDPZP so sklepanje in izvrševanje pogodb o premoženjskem in osebnem zavarovanju.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Davčni članki in komentarji(10) Mnenja in pojasnila FURS(15)

Datum objave

2015(1) 2014(1) 2013(2) 2012(1)
2011(3) 2010(1) 2009(1) 2008(3)
2007(13)