FinD - Strokovni članki
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Nasveti in članki > Davčni članki in nasveti > Dohodnina > Dohodek iz zaposlitve in boniteta
 

Nasveti in članki

Stran 1 / 6
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 142)
Publikacija Članek
Naslovnica

Pri obračunu povračil stroškov v zvezi z delom je potrebno poznati tudi posebnosti

FinD-INFO članki, 2019

mag. Mojca Kunšek, 18.9.2019

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

FinD-INFO članki, 18.09.2019Pravico delavca do povračil stroškov v zvezi z delom ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki v 130. členu določa, da mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom, stroškov za prevoz na delo in z dela ter stroškov, ki jih ima delavec pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju.
Naslovnica

Bonitete za električna vozila

FinD-INFO članki, 2019

Finančna uprava Republike Slovenije, 27.8.2019

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

FinD-INFO članki, 27.08.2019Za uporabo osebnih vozil v zasebne namene veljajo povsem enaka pravila za obračunavanje bonitete ne glede na gorivo, torej tudi za električna vozila. Edina posebnost se nanaša na ugotavljanje bonitete v primeru, da delavec sam zagotavlja energijo.
Naslovnica

Povračilo stroškov za službeno pot v tujino

FinD-INFO članki, 2019

Jolanda Hlačun, Trgotur d.o.o., 9.8.2019

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

FinD-INFO članki, 09.08.2019VPRAŠANJE
Naslovnica

Darila ob novem letu

FinD-INFO članki, 2018

Udovič Jasmina, Inštitut za računovodstvo, 29.11.2018

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

FinD-INFO članki, 29.11.2018Vsako leto se ob koncu leta srečujemo z istim problemom: kako pravilno obravnavati darila zaposlenim ob novem letu, darila njihovim otrokom, darila poslovnim partnerjem, pogostitve ipd. Do kakšne višine so ta darila neobdavčena? So ti stroški davčno priznani? Lahko odbijamo DDV od teh stroškov?
Naslovnica

»Boniteta« za osebe, ki niso zaposlene

FinD-INFO članki, 2018

Ivan Kranjec, odvetnik, 20.11.2018

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

FinD-INFO članki, 20.11.2018V zvezi s prejemanjem dohodkov v naravi in omembi pojma »boniteta« nas večina takoj pomisli na najbolj tipične oblike bonitet, ki je pojavljajo v zvezi z zaposlitvijo:
Naslovnica

Plačilo davka od dohodka iz zaposlitve napotenih delavcev

Pravna praksa, 2018/26

Luka Mišič, 5.7.2018

Luka Mišič, Pravna praksa, 26/2018Prispevek, ki delno temelji na nedavno objavljeni razpravi o plačilu davkov in prispevkov za napotene delavce, podrobneje analizira pravila za določitev pristojne države v skladu s 15. členom Vzorčne konvencije OECD. Medtem ko za določitev pristojne države na področju socialne varnosti na ravni EU veljajo pravila koordinacije sistemov socialne varnosti, ki izhajajo iz Uredbe 883/2004, je pristojnost usklajevanja davčne zakonodaje prepuščena državam članicam. S tem namenom države sprejemajo nacionalno zakonodajo in sklepajo mednarodne sporazume o izogibanju dvojnemu obdavčevanju. Ti praviloma sledijo določbam Vzorčne konvencije OECD, ki je kot splošna podlaga za sprejemanje konkretnih sporazumov obravnavana v tej razpravi. Razkorak med davčno ureditvijo in ureditvijo socialne varnosti, ki lahko zaradi pristojnosti različnih držav pomeni ovire za prost pretok storitev in delavcev, ni del te razprave. Enako velja za pravila delovnega prava.
Naslovnica

Dohodki iz zaposlitve

Pravna praksa, 2018/19

Avtor ni naveden, 17.5.2018

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2018V nadaljevanju objavljamo spremembe v novi izdaji dokumenta - Dohodki iz zaposlitve (Vprašanja in odgovori), medtem ko je celoten dokument na voljo na spletni strani Finančne uprave RS.
Naslovnica

Definicija minimalne plače in (ne)vštevanje dodatnih elementov plače

Pravna praksa, 2018/19

Luka Vlačić, 17.5.2018

Luka Vlačić, Pravna praksa, 19/2018Institut minimalne plače je eden najpomembnejših mehanizmov, ki preprečujejo, da bi delavci v medsebojnem tekmovanju v t. i. tekmi do dna pristajali na vse nižje plače in tudi sicer vse slabše pogoje dela. Poleg same višine minimalne plače je pomembno tudi, kaj obsega definicija minimalne plače oziroma kaj se vanjo všteva. Trenutna ureditev, po kateri se nekateri dodatni elementi plače vštevajo v minimalno plačo, nekateri pa ne, je v članku obravnavana z vidika skladnosti s splošnim načelom enakosti. V članku so predstavljena tudi nekatera izhodišča za razpravo o (ne)sprejemljivosti trenutne ureditve minimalne plače, posebno z vidika vštevanja dodatnih elementov plače v minimalno plačo.
Naslovnica

Povračilo stroškov zaposlenim za uporabo električnih vozil

FinD-INFO članki, 2018

Natalija Kunstek, davčna svetovalka, 8.3.2018

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

FinD-INFO članki, 08.03.2018Vedno več so v uporabi vozila na električni pogon. Posledično se takšna vozila pojavljajo tudi kot službena vozila. Na tej podlagi se postavlja vprašanje, kako zaposlenemu povrniti stroške za polnjenje službenega vozila na električni pogon, ko zaposleni napolni vozilo doma.
Naslovnica

Davčna obravnava dohodkov delavcev, ki so napoteni na delo v tujino (Podrobnejši opis)

Pravna praksa, 2018/1

Avtor ni naveden, 11.1.2018

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 1/2018Finančna uprava je izdala spremembo dokumenta - Davčna obravnava dohodkov delavcev, ki so napoteni na delo v tujino (Podrobnejši opis), v nadaljevanju objavljamo samo spremembe v dokumentu, medtem ko je celoten document na voljo na spletni strani FURS.
Naslovnica

Posojila družbi

FinD-INFO članki, 2017

Inštitut za računovodstvo, 9.10.2017

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

FinD-INFO članki, 09.10.2017Zanima nas, kako je glede obračunavanja obresti za posojilo lastnika podjetja - podjetju. Do sedaj jih nismo obračunavali, ker je bila nekako praksa (tudi z vidika davčnih inšpektorjev), da jih ni bilo potrebno (ker s tem samo zmanjšujemo davčno osnovo podjetja, lastnik pa tudi ni imel tega interesa), sedaj je pa baje to obvezno delat zaradi dohodnine fizičnih oseb.
Naslovnica

Dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja

FinD-INFO članki, 2017

Inštitut za računovodstvo, 9.10.2017

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

FinD-INFO članki, 09.10.2017Delodajalec enkrat letno plača vsem zaposlenim Coris zavarovanje, zaposleni pa od tega plačujemo boniteto. Ali se potem po novem (z dodano 4.a točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2) ta boniteta izvzame iz davčne osnove?
Naslovnica

Uveljavljanje povračila stroškov prevoza in nočitve od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja

FinD-INFO članki, 2017

Finančna uprava Republike Slovenije, 14.7.2017

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

FinD-INFO članki, 14.07.2017Uveljavljanje povračila stroškov prevoza in nočitve od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja, doseženega pri osebi, ki se ne šteje za plačnika davka (npr. pri tuji pravni osebi; osebi, ki opravlja dejavnost; …), po izteku roka za vložitev napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz drugega...
Naslovnica

Dnevnice za službeno pot v tujino

FinD-INFO članki, 2017

Natalija Kunstek, davčna svetovalka, 14.7.2017

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

FinD-INFO članki, 14.07.2017Službena potovanja so v sodobnem poslovnem svetu stalnica. Še vedno pa se pojavljajo vprašanja kako je s povračilom dnevnic zaposlenemu, ki ga pošljete na službeno pot v tujino.
Naslovnica

(Kdaj) bo pokojninska blagajna usahnila? Ob predlogu Zakona o demografskem rezervnem skladu

Pravna praksa, 2017/27

Luka Mišič, 13.7.2017

Luka Mišič, Pravna praksa, 27/2017Ministrstvo za finance je v četrtek, 29. junija 2017, objavilo predlog Zakona o demografskem rezervnem skladu, ki z namenom zagotavljanja dolgoročne stabilnosti pokojninskega sistema ustanavlja demografski sklad, tj. investicijski sklad v lasti države, katerega naloga je zagotavljanje sredstev pokojninski blagajni v času, ko bodo njeni odhodki presegali prihodke. Namen prispevka je na kratko predstaviti razloge, ki stojijo za predlogom takšne sistemske spremembe, predstaviti najpomembnejše točke nove ureditve in preveriti nekaj rešitev, ki bi lahko prav tako poskrbele za dolgoročno vzdržnost pokojninske blagajne. Pri tem vprašanja pravnih panog, kot so korporacijsko ali finančno pravo, mimo izhodiščnih nastavkov prepuščam kolegicam in kolegom, veščih teh disciplin, enako pa velja tudi za strogo ekonomska vprašanja.
Naslovnica

Katere davke in prispevke obračunamo pri izplačilu avtorskega honorarja tujcu?

FinD-INFO članki, 2017

Mojca Müller, univ. dipl. ekon., preizkušena davčnica, 20.6.2017

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

FinD-INFO članki, 20.06.2017Katere davke in prispevke obračunamo pri izplačilu avtorskega honorarja tujcu?
Naslovnica

Uveljavljanje stroškov v zvezi z dohodkom iz delovnega razmerja za delo v tujini od 1. 1. 2017

FinD-INFO članki, 2017

Finančna uprava Republike Slovenije, 13.1.2017

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

FinD-INFO članki, 13.01.2017Finančna uprava je v novo izdanem pojasnilu - Uveljavljanje stroškov v zvezi z dohodki iz zaposlitve, z dne 10.1.2017 opredelila spremembe glede uveljavljanja stroškov v zvezi z dohodkom iz delovnega razmerja, ki ga zavezanec prejema za delo v tujini od 1.1.2017.
Naslovnica

Del plače za poslovno uspešnost

FinD-INFO članki, 2016

Finančna uprava Republike Slovenije, 28.11.2016

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

FinD-INFO članki, 28.11.2016S spremembo > Zakona o dohodnini se uvaja posebna davčna obravnava dela plače za poslovno uspešnost. FURS je objavil podrobnejši opis davčne obravnave in podal odgovore na prejeta vprašanja zavezancev, ki jih objavljamo v nadaljevanju.
Naslovnica

Dohodninska obravnava delavcev napotenih v Slovenijo za namene izobraževanja

FinD-INFO članki, 2016

A Tax International d.o.o., 15.11.2016

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

FinD-INFO članki, 15.11.2016V tokratnem mnenju se bomo lotili vprašanja davčne obravnave v primeru napotitve delavcev tuje družbe v Slovenijo. Konkretneje se bomo lotili vprašanja, ali se stroški, ki bodo nastali v času bivanja napotene osebe v Sloveniji (tj. nastanitev, transport in drugi stroški) ter jih bo poravnala slovenska...
Naslovnica

Del plače iz naslova poslovne uspešnosti

FinD-INFO članki, 2016

Irena Kamenščak, univ. dipl. pravnica, BDO Svetovanje d. o. o., 7.11.2016

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

FinD-INFO članki, 07.11.2016Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2R) prinaša novosti glede dohodninske obravnave dela plače delavca iz naslova poslovne uspešnosti. Na podlagi ZDoh-2R se del plače delavca iz naslova poslovne uspešnosti ne všteva v delavčevo davčno osnovo, če so za to izpolnjeni določeni pogoji.
Naslovnica

Dohodninska obravnava napotenih delavcev v tujino na izobraževanje

FinD-INFO članki, 2016

A Tax International d.o.o., 7.11.2016

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

FinD-INFO članki, 07.11.2016V tokratnem mnenju nas bo zanimalo, ali se v primeru napotitve delavcev družbe za obdobje treh mesecev v tujo državo stroški, ki bodo nastali v času bivanja napotene osebe v tujini (tj. nastanitev, transport in drugi stroški) ter jih bo poravnala tuja družba, štejejo za dohodek zaposlenca.
Naslovnica

Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih in bonitete

FinD-INFO članki, 2016

Inštitut za računovodstvo, 16.2.2016

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

FinD-INFO članki, 16.02.2016V zvezi s praktično uporabo določila 2. točke 3. odstavka 39. člena ZDoh-2 »Za boniteto se ne štejejo plačila delodajalca za dopolnilno izobraževanje in usposabljanje delojemalcev, ki je v zvezi s poslovanjem delodajalca« nas zanima nekaj konkretnih primerov (delodajalec je plačnik izobraževanj za zaposlene), pri katerih potrebujemo pojasnilo, ali gre za boniteto ali ne.
Naslovnica

Pogodba o poslovodenju in povračilo potnih stroškov

FinD-INFO članki, 2016

Inštitut za računovodstvo, 21.1.2016

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

FinD-INFO članki, 21.01.2016Neprofitni zavod deli hrano socialno ogroženim skupinam (skupaj s CSD, Rdečim križem, ZPM). Skuha se topel obrok, ki se prodaja po 0,50 evra za ljudi iz te skupine.
Naslovnica

Ključna dejstva o potnih nalogih in obračunu potnih stroškov

FinD-INFO članki, 2015

Vesna Bartolj Maver, 11.11.2015

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

FinD-INFO članki, 11.11.2015O izdaji potnih nalogov za službena in privatna vozila ter o obračunu potnih stroškov je bilo že ogromno napisanega, povedanega in prezentiranega, vendar še vedno v praksi prihaja do najrazličnejši nepravilnosti in kasneje do neljubih posledic.
Naslovnica

Delo prokurista upokojenca

FinD-INFO članki, 2015

Inštitut za računovodstvo, 12.8.2015

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

FinD-INFO članki, 12.08.2015Skoraj vse posle v podjetju opravlja prokurist, ki je vpisan v registru in ima tudi 100-odstotni delež v podjetju. Za zastopanje podjetja je vpisan njegov sin, ki je hkrati tudi direktor svojega podjetja in tam redno zaposlen.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 6 | Naslednja  >>

Očisti

Literatura


FinD-INFO članki(107)

Pravna praksa(29)

Revija RDP(6)
 

Področja

< Vsi Davčni članki in nasveti Dohodnina Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Leto objave

2019(3) 2018(7) 2017(7) 2016(6)
2015(8) 2014(5) 2013(5) 2012(7)
2011(7) 2010(8) 2009(44) 2008(24)
2007(7) 2006(4)

Avtorji

A B C ĆČD ĐEF G H I JK LM N OP QRS ŠTU V WXYZŽ