Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Nasveti in članki > Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki
 

Nasveti in članki

Stran 1 / 166
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 4144)
Publikacija Članek
Naslovnica

Knjiženje izplačil fizičnim osebam

FinD-INFO članki, 2019

Vukovič Kristinka, Inštitut za računovodstvo, 19.4.2019

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 19.04.2019Prejemki fizičnih oseb, ki opravljajo delo poslovodij, prokuristov, zaposlenih, niso le različno obdavčeni, temveč se tudi računovodsko različno obravnavajo. Zato si v nadaljevanju oglejmo posebnosti, ki jih glede računovodskega izkazovanja določa SRS 2016.
Naslovnica

Pravica do plačanega letnega dopusta glede na delovno dobo delavca pri delodajalcu

FinD-INFO članki, 2019

Patricij Maček mag. prava, 19.4.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 19.04.2019Avstrijsko vrhovno sodišče je Sodišču Evropske unije (EU) postavilo vprašanje za predhodno odločanje, ali avstrijska nacionalna ureditev, ki določa, da ima delavec s 25 leti delovne dobe, ki pa je ni dopolnil pri istem avstrijskem delodajalcu, pravico le do petih tednov letnega dopusta (ker se za...
Naslovnica

Letni dopust in regres za letni dopust

FinD-INFO članki, 2019

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake zmožnosti, 19.4.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 19.04.2019Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti je na svoji spletni strani objavijo pogosta vprašanja in odgovore nanje glede ZDR-1 s področja letnega dopusta in regresa, ki jih posredujemo v nadaljevanju.
Naslovnica

Odškodninska odgovornost delodajalca

FinD-INFO članki, 2019

mag. Helena Polič Kosi, odvetnica, 19.4.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 19.04.2019Na podlagi 1. odst. 179. čl. ZDR-1 mora delodajalec delavcu, ki je utrpel škodo pri delu ali v zvezi z delom, le-to povrniti po splošnih pravilih civilnega prava. Krivdno odgovarja delodajalec(1) če so izpolnjene predpostavke odgovornosti: nastala je škoda, povzročena z nedopustnim ravnanjem delodajalca...
Naslovnica

Bo letošnje odločanje o razrešnici tudi odraz novega ZPosS?

FinD-INFO članki, 2019

mag. Mojca Kunšek, 19.4.2019

Gospodarsko pravne zadeve

FinD-INFO članki, 19.04.2019Prihaja čas skupščin in prav je, da spomnimo na zadnje spremembe določb Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki jih je prinesla novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1J), in na vpliv novega Zakona o poslovni skrivnosti (ZPosS), ki jih bo potrebno upoštevati pri pripravi in izvedbi letošnje...
Naslovnica

Zavarovalno kritje

FinD-INFO članki, 2019

mag. Jasmina Potrč, 19.4.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 19.04.2019Vrhovno sodišče je v svoji sodbi presojalo sporno določilo zavarovalnice, ki naj bi omejevalo zavarovalno kritje glede na to, ali je oseba, ki se je poškodovala pri zavarovancu, njegov gost (ki je bil pri zavarovancu na zasebnem stiku) oziroma tretja oseba (ki je pri zavarovancu opravljal kakšno delo ipd.).
Naslovnica

Podatki za obračun plač za april 2019

FinD-INFO članki, 2019

LEXPERA d.o.o., 15.4.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 15.4.2019Podatki za obračun plač za april 2019
Naslovnica

Obvezna pojasnila k računovodskim izkazom za leto 2018

FinD-INFO članki, 2019

Kamenšek Darinka, Visoka šola za računovodstvo, 12.4.2019

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 12.04.2019Priprava letnih poročil je v polnem teku in mogoče je največ vprašanj kaj vse in na kak način je potrebno pripraviti pojasnila k izkazom kot obvezno sestavino letnega poročila. Najprej v nadaljevanju povzemamo določbe iz ZGD -ja nato pa prikazujemo praktičen primer pojasnil, ki jih lahko uporabit...
Naslovnica

Izstop družbenika iz družbe

FinD-INFO članki, 2019

Kamenšek Darinka, Visoka šola za računovodstvo, 12.4.2019

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 12.04.2019En družbenik izstopi iz družbe na način da proda svoj delež družbi. Po pogodbi se družbenika dogovorita da eden izstopi in ga izplača družba. Pogodbena vrednost izstopa znaša 500.000 eur in bo poplačana postopoma v treh letih. V bilanci stanja ima družba naslednje postavke na kapitalu:
Naslovnica

Delovna doba in dodatek na minulo delo

FinD-INFO članki, 2019

Mirkac Magdalena, Trgotur d.o.o., kadrovski outsourcing, 12.4.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 12.04.2019Pišete, da je zaposleni star 56 let in ima 26 let delovne dobe ter, da ima v pogodbi o zaposlitvi zapisano, da ima 20 dni dopusta. Zanima vas, če mu mora podjetje priznati še tri dodatne dni kot starejšemu zaposlenemu ter dodatnih 6 dni glede na delovno dobo.
Naslovnica

Vlada potrdila predlog Zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank

FinD-INFO članki, 2019

Ministrstvo za finance, 12.4.2019

Gospodarsko pravne zadeve

FinD-INFO članki, 12.04.2019Vlada je na dopisni seji 9. aprila 2019 dokončno potrdila besedilo predloga Zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank in ga poslala v obravnavo v Državni zbor po rednem postopku. Njen glavni cilj je zagotoviti čim bolj učinkovito sodno varstvo, ki naslavlja...
Naslovnica

Brexit - možen vpliv pri trgovanju z blagom

FinD-INFO članki, 2019

Statistični urad Republike Slovenije, 12.4.2019

Poslovne poti in stranpoti

FinD-INFO članki, 12.04.2019Združeno kraljestvo je pomembna članica Evropske unije, tudi z vidika zunanje trgovine. Morebitni brexit bo imel pomembne posledice za EU kot celoto, vpliv na posamezne države članice pa bo odvisen predvsem od njihove dosedanje gospodarske povezanosti z Združenim kraljestvom.
Naslovnica

Usmeritve v zvezi z oblikovanjem popravkov vrednosti terjatev

FinD-INFO članki, 2019

Meško Darinka, Visoka šola za računovodstvo, 12.4.2019

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 12.04.2019V skladu s SRS 5.19 se terjatve vseh vrst ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki so posledica že nastalih poslovnih dogodkov, upravičenost njihovega nastanka pa izpričujejo ustrezne listine, kot so računi, bremenepisi, pogodbe in drugo. Terjatve je v računovodskih evidencah upravičeno pripoznati ob predpostavki, da bodo tudi plačane.
Naslovnica

Kako pravilno odmeriti letni dopust in kako bo letos z izplačilom regresa za letni dopust?

FinD-INFO članki, 2019

Doroteja Urbanija, svetovalka točke SPOT svetovanje Zasavje, 12.4.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 12.04.20191. Letni dopust
Naslovnica

Subvencija za zaposlenega

FinD-INFO članki, 2019

Kamenšek Darinka, Visoka šola za računovodstvo, 10.4.2019

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 10.04.2019V nadaljevanju želimo prikazati način evidentiranja prejete subvencije za zaposlenega. Subvencijo je potrebno porabljati za točno določen namen, ki je opredeljen v pogodbi ali splošnih pogojih financerja. Zaradi namenskosti porabe subvencije je potrebno tudi zagotoviti takšno računovodsko spremljanje,...
Naslovnica

Dohodnina, prispevki za socialno varnost in regres za letni dopust - kaj prinašajo predvidene spremembe?

FinD-INFO članki, 2019

Irena Kamenščak, univ. dipl. pravnica, BDO Svetovanje d. o. o., 10.4.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 10.04.2019Na spletni strani Državnega zbora Republike Slovenije je objavljen Vladni predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini z dne 28. 3. 2019 (trenutno na portalu državnega zbora poimenovan ZDoh-2V). Gre za Vladni predlog spremembe dohodninske zakonodaje, ki temeljito prenavlja dohodninsko obravnavo regresa za letni dopust.
Naslovnica

Plačilo prispevka delodajalca pri zaposlitvi tujca

FinD-INFO članki, 2019

mag. Helena Polič Kosi, odvetnica, 10.4.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 10.04.2019Zanima me ali pri zaposlitvi tujca veljajo kakšne omejitve glede uporabe 39. člena ZUTD-A? Lahko za tujca iz EU ali izven EU uporabim določbo tega člena, tako za zaposlitev za določen čas kot za zaposlitev za nedoločen čas?
Naslovnica

Disciplinska odgovornost delavca

FinD-INFO članki, 2019

Magdalena Mirkac, specialistka za delovno pravo, magdalena@trgotur.si, Trgotur d.o.o., kadrovski outsourcing, www.trgotur.si, 9.4.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 09.04.2019Zanima vas, na kakšen način lahko kot delodajalec terjate plačilo kazni od zaposlenega, ki krši pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja? Primeroma izpostavljate cestno prometni prekršek, nadalje pa navajate, da delavec niti ni več zaposlen pri vas.
Naslovnica

Bistvene novosti pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah

FinD-INFO članki, 2019

Finančna uprava Republike Slovenije, 9.4.2019

Gospodarsko pravne zadeve

FinD-INFO članki, 09.04.2019V Uradnem listu Republike Slovenije št. 13/2019, z dne 1. 3. 2019, so bile objavljene spremembe in dopolnitve > Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah (v nadaljevanju PZTro-1). V nadaljevanju izpostavljamo bistvene novosti.
Naslovnica

Sodba Vrhovnega sodišča in dodatek za delovno dobo

FinD-INFO članki, 2019

Irena Kamenščak, univ. dipl. pravnica, BDO Svetovanje d. o. o., 9.4.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 09.04.2019Konec leta 2018 je bila izdana sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije VIII Ips 168/2018, s katero je sprejelo pomembno odločitev glede razlage pravil dodatka za delovno dobo. Na podlagi omenjene sodbe se tako dosedanje razumevanje dodatka v določenih okoliščinah spreminja.
Naslovnica

Spremembe pri izdaji potrdil A1 za državljane tretjih držav na podlagi sodne prakse Sodišča EU

FinD-INFO članki, 2019

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake zmožnosti, 9.4.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 09.04.2019Po novem bo mogoče potrdilo A1 pridobiti za državljane tretjih držav, ki v okviru delovnega razmerja s slovenskim delodajalcem opravljajo delo v dveh ali več državah članicah EU (razen Veliki Britaniji in Danski), tudi v primeru, ko v Republiki Sloveniji nimajo prijavljenega prebivališča.
Naslovnica

Seznam veljavnih mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja

FinD-INFO članki, 2019

Finančna uprava Republike Slovenije, 9.4.2019

Gospodarsko pravne zadeve

FinD-INFO članki, 09.04.2019Finančna uprava je dne, 15. 3. 3019, v rubriki Zakonodaja objavila nov seznam veljavnih mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja, ki se uporabljajo od 1. januarja 2019 dalje. Dopolnjen je s povezavo na združena besedila veljavnih mednarodnih pogodb in multilateralnega...
Naslovnica

Vlada določila besedilo predloga novele Zakona o davčnem postopku

FinD-INFO članki, 2019

Ministrstvo za finance, 9.4.2019

Gospodarsko pravne zadeve

FinD-INFO članki, 09.04.2019Vlada je določila besedilo predloga novele Zakona o davčnem postopku. Njen glavni cilj je prenos evropskih direktiv, na podlagi katerih med drugim razširjamo področje uporabe obvezne avtomatične izmenjave podatkov na potencialno agresivne čezmejne davčne aranžmaje ter nadgrajujemo obstoječe mehanizme...
Naslovnica

Predstavljene novosti na področju pokojninske, socialne in zakonodaje s področja trga dela

FinD-INFO članki, 2019

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake zmožnosti, 9.4.2019

Gospodarsko pravne zadeve

FinD-INFO članki, 09.04.2019Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pripravilo predloge spremembe treh zakonov, in sicer predloge sprememb Zakona o socialno varstvenih prejemkih, predloge sprememb Zakona o urejanju trga dela in predloge sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem varstvu.
Naslovnica

Podatki za obračun plač za marec 2019

FinD-INFO članki, 2019

LEXPERA d.o.o., 15.3.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 15.3.2019Podatki za obračun plač za marec 2019
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 166 | Naslednja  >>

Očisti

Literatura


FinD-INFO članki(1204)

Podjetje in delo(626)

Pravna praksa(2260)

Revija RDP(54)

Področja

< Vsi Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki Banke, zavarovalnice in drugi veliki gospodarski subjekti Delovna razmerja Gospodarsko pravne zadeve Investiranje, financiranje in finančna sredstva Javne finance in javna naročila Letno poročilo in poslovni načrt Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije Poslovne poti in stranpoti Samostojni podjetniki, zasebniki, društva in zadruge Statistična in druga poročila Uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP in MRS) Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

Leto objave

2019(59) 2018(343) 2017(368) 2016(319)
2015(331) 2014(357) 2013(306) 2012(359)
2011(395) 2010(312) 2009(400) 2008(262)
2007(88) 2006(245)

Avtorji

A B C ĆČ D Đ E F G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž